Hopp til innhold

Venstrepolitikere i nord trosser partiledelsen om havneforbud

Kravet fra Venstre om forbud mot russiske fiskebåter blir avvist av partiets egne lokalpolitikere i Finnmark. – Vi risikerer til slutt å ødelegge for hele tilgangen på mat, sier venstrepolitiker i Kirkenes.

Sten-Egil Johansen, Kirkenes Venstre

Lokallagsleder Sten-Egil Johansen (V) har bedt partiledelsen om å føre en mindre streng sanksjonspolitikk.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

I Finnmark frykter venstrepolitikerne at torsken kan bli fisket ned dersom partileder Guri Melby får det som hun vil. Sist fredag bestemte regjeringen at russiske fiskebåter fortsatt skal ha tilgang til norske havner.

– Det står for mye på spill, sier Trine Noodt. Venstrepolitikeren i Alta var stortingskandidat ved valget i høst.

Trine Noodt, fylkestingpolitiker (V) ved fergekaia på Årøya.

Trine Noodt frykter for bosettingen i Finnmark fremover dersom russiske fiskebåter blir utestengt fra norske havner.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Sammenhengen de peker på er at en lengre vei fra havn til de norske havområdene, kan føre til at russiske fiskebåter heller seiler i egne farvann. Men øst i Barentshavet er fisken mindre.

– Vi risikerer at det tas flere og yngre torsk, og hvis vi svekker torskebestanden settes grunnlaget for bosetting i Finnmark på spill, sier Noodt, som også er gruppeleder for Venstre på fylkestinget.

– Ødelegger for tilgangen til mat

I grensekommunen Sør-Varanger er deler av næringslivet helt avhengig av at russiske fiskebåter legger til, men også lederen i Venstre lokallag trekker fram hensynet til torskebestanden.

Slepikovskogo, Kirkenes havn, tråler, fiskeutstyr

Kirkenes havn tar imot russiske fiskebåter både for å levere fisk og for verkstedopphold.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Ja, jeg er på kollisjonskurs med ledelsen. Guri Melby vil at alle båter skal ut, men jeg mener at vi må holde maten utenom, for gjør vi ikke det risikerer vi til slutt å ødelegge for hele tilgangen på mat, sier Sten-Egil Johansen.

De siste to ukene har Venstres toppledelse en rekke ganger slått fast at alle russiske båter, også fiskebåtene, må ut. Men Guri Melby mener det ikke er dokumentert at russerne vil fiske på den minste torsken i egne farvann, om de blir stengt ute av norske havner.

Det er et helt greit argument at man ønsker å ta vare på arbeidsplasser, men ikke skyld på bærekraften til torskestammen, sa Melby i Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Næringsforeningen i Kirkenes advarer mot effektene av en slik politikk.

– Jeg tror Venstre sentralt burde snakke litt mer med sine lokalparti. Det ledelsen sier viser liten forståelse for lokalsamfunnet vårt, sier leder Magnus Mæland.

– Har hørt på lokalpolitikerne

Venstres ledelse sier de er kjent med at partifellene i Finnmark er uenige i partiets linje.

– Vi har absolutt hørt på lokalpolitikerne våre i nord, de har gitt uttrykk for sine synspunkt gjennom våre interne prosesser. Men når vi hører på resten av partiet er det tydelig hvor Venstre står, vi vil ha hardest mulige sanksjoner, sier nestleder Sveinung Rotevatn.

Sveinung Rotevatn

Nestleder Sveinung Rotevatn (V) peker på at gode støtteordninger må kompensere for russiske kunder som forsvinner.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

For å hindre at lokalt næringsliv i nord blir rammet av at russiske kunder uteblir, vil Venstre innføre bedre støtteordninger til rammede bedrifter.

Betinget støtte fra fylkeslederen

Leder Irene Dahl i Troms og Finnmark Venstre stiller seg bak lokalpolitikerne om at havnene fortsatt må være åpne for russiske fiskebåter. Likevel kan hun støtte et fullstendig forbud.

– Jeg vil støtte et forbud dersom vi greier å få på plass kompensasjons- og omstillingsmidler som sikrer bosetting, arbeid og kompetanse i områdene som rammes av sanksjonene, sier Dahl.

Irene Dahl. Leder for Venstre i Troms og Finnmark

Fylkesleder i Troms og Finnmark Venstre, Irene Dahl, mener man ikke har holdepunkter for å torskebestanden vil bli skadelidende.

Foto: Venstre

Fylkeslederen, som også er sentralstyremedlem i Venstre, stiller seg imidlertid bak partiledelsen i at det ikke er grunn til å tro at torskebestanden vil bli skadelidende ved et forbud.

– Også Russland er part i FNs havrettskonvensjon, som forplikter til en bærekraftig forvaltning. Vi har ikke holdepunkter for at Russland ønsker å undergrave dette med rovfiske, sier Dahl.

Nok kompensasjon

Men venstrepolitikeren i Alta ser ikke hva som skal være tilstrekkelig kompensasjon til å støtte et forbud.

– Partiledelsen mener nok at man skal komme med kompenserende tiltak. Min oppfatning er at det skal utrolig mye til for å kompensere dersom vi ikke lenger har et fiskeri i Finnmark som fungerer, sier Trine Noodt.

– Guri Melby stiller seg tvilende til at fiskerisamarbeidet vil rammes om russiske fiskebåter stenges ute, tar hun feil?

– Jeg gjør en annen vurdering, det er for mye som står på spill. Det valget regjeringen har gjort tror jeg er klokt, sier Noodt.