Hopp til innhold

Truer med valgboikott: – Har ingenting å drive valgkamp for

Lokale politikere i Alta vurderer valgboikott dersom partiene sentralt stemmer mot Sp og Frps fellesforslag om akuttsykehus.

Folketog for sykehus i Alta

Altaværinger i folketog for sykehus i Alta i 2017.

Foto: Kristian Sønvisen Bye/NRK

Tirsdag ettermiddag ble den nye nasjonale helse- og sykehusplanen lagt frem på Stortinget.

Her har Senterpartiet og Fremskrittspartiet fremmet et forslag om å opprette akuttsykehus i Oslo, på Nordmøre og i Alta.

Torsdag skal forslaget stemmes over, men flere lokalpolitikere i Alta frykter at deres partier vil stemme mot.

– Det står på vår troverdighet som politisk parti, og den kampsaken vi har ført over ti år for Altas befolkning og nabokommunene, sier fylkestingsrepresentant Trine Noodt i Troms og Finnmark Venstre til NRK.

I et ekstraordinært årsmøte vil Noodt la medlemmene bestemme om lokalpartiet skal boikotte valgkampen i 2021 eller legge ned lokalpartiet som en reaksjon.

– Hvis Venstre stemmer mot noe som er så viktig for oss, har vi ingenting å drive valgkamp i Alta for, sier Noodt.

Trine Noodt

Fylkestingsrepresentant i Venstre Troms og Finnmark, Trine Noodt, nekter å gi seg i kampen om å få eget akutt- og fødetilbud i Alta.

Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

En akutt- og fødeavdeling i Alta er noe lokale politikere har kjempet for i en årrekke. Debatten har vært preget av omkamper og strid. I 2017 vedtok Stortinget at det bare skulle være ett sykehus i Vest-Finnmark – i Hammerfest.

Men kampen fortsetter. Flere partier peker på at lange avstander og ofte stengte fjelloverganger burde vektlegges i diskusjonen om bedre akuttberedskap i Alta.

– Jeg er sikker på at vi finner en løsning på dette her, sier helsepolitisk talsperson i Venstre, Carl-Erik Grimstad.

Tirsdag ettermiddag holdt han et innlegg på Stortinget i forbindelse med den nye helse- og sykehusplanen. I innlegget viste han til situasjonen i Alta.

Likevel vil han ikke stemme mot egen regjering, fordi han frykter at regjeringssamarbeidet faller fra hverandre.

Han mener Venstre ikke er i nærheten av å få et flertall i Stortinget for forslaget.

– Det vil kun føre til et nederlag i Stortinget, sier Grimstad.

Han mener det vil sette kampen om en bedre helsetjeneste i Alta langt tilbake, noe han vil ta opp med lokalpartiet i videre samtaler.

Carl Erik Grimstad

Carl-Erik Grimstad, helsepolitisk talsperson i Venstre sier de ikke kan fremme løse forslag mot egen regjering.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

– Polarisert debatt

– Jeg tviler ikke på at Venstre har jobbet for saken sentralt, og jeg vet det har vært lagt ned mye arbeid for å få en akutt- og fødeavdeling i Alta. Men resultatet man har oppnådd er dessverre ikke godt nok, sier Noodt.

Også Alta Arbeiderparti og Alta Kristelig Folkeparti stiller sterke krav. Begge partier har sett på mulighetene for valgboikott.

Alta Ap har foreløpig ikke bestemt seg, mens leder i KrF i Alta sier til NRK at de velger å gjennomføre neste års valgkamp – uavhengig av utfallet i Stortinget.

Alta helsesenter

Alta helsesenter er dagens helsetilbud i kommunen med over 20.000 innbyggere.

Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

– Vi føler ikke at vi skal gå ut med store bombastiske grep. Jeg skjønner at en boikott ville gitt en synlig reaksjon, men vi er fortsatt usikre på om det ville vært konstruktivt i lengden, sier leder i Alta KrF, Erling Christoffer Suhr.

Han mener at debattene har blitt polarisert over tid, og at det vil gå utover det helhetlige samarbeidet mellom både partiene, Helse Nord og Alta kommune.

Ap vil stemme mot

– Foreløpig er det et personlig utspill fra meg der jeg anbefaler partiet å gi et klart og tydelig signal om at vi boikotter valgkampen. For det har ingen hensikt at vi blir med i en valgkamp her i Alta, sier mangeårig partimedlem og kommunestyrerepresentant Alf Bjørn i Ap.

Bjørn sier at han er veldig skuffet over manglende tiltak og forståelse fra partiledelsen. Han mener det vil være mulig å etablere et akutt- og fødetilbud i Alta ved å nedskalere sykehustilbudet i Hammerfest.

Alf Bjørn, kommunestyrerepresentanten i Alta kommune (Ap)

Alf Bjørn i Alta Ap mener partiledelsen har lite for seg å drive valgkamp i Alta dersom de ikke stemmer for den nye sykehusplanen.

Foto: NRK

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkhol bekrefter at de vil stemme mot forslaget til Sp og Frp. Partiet mener det ikke er mulig å gjennomføre forslaget om eget akutt- og fødetilbud i Alta med budsjettene som er presentert.

– Vi vil jobbe for et bedre helsetilbud i Alta. Men det er to akuttsykehus i Finnmark i dag, og det ligger ikke økonomi eller planer for tre akuttsykehus. Det er det vi forholder oss til, sier Kjerkhol.

Les mer om sykehusdebatten: