Venstre og KrF mot flytting av helikopterbase

Stortinget vil trolig si nei til regjeringas forslag om å flytte helikopterskvadronen fra Bardufoss. Støttepartiene til regjeringa er imot forslaget om flytting.

Forsvarets Bell 412-helikopter

Regjeringen anbefaler å samle hele 334-skvadronen på Haakonsvern for å legge til rette for mer effektiv øving og trening med fregattene. Men forslaget møter motstand fra flere hold.

Foto: Anders Brekke / NRK

I langtidsplanen for det norske forsvaret, foreslår regjeringen å flytte helikopterskvadronen fra Bardufoss til rygge. Det skapte sterke reaksjoner i forsvarsmiljøene i nord.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen i Venstre mener at regjeringas forslag er en nedprioritering av forsvaret.

Foto: Olav Juven / NRK

Men forslaget kan bli stoppet av et flertall på Stortinget, og regjeringas støttepartier er imot forslaget. Nestleder Ola Elvestuen i Venstre mener at det er viktig å beholde helikoptrene på Bardufoss.

– Vi trenger å styrke Hæren, og det betyr også en styrking av forsvarsevnen i nord. Den nåværende langtidsplanen for forsvaret legger opp til en nedprioritering. Det er klart at en moderne hær også må ha helikopterkapasitet, og vi mener derfor at Bell-helikoptrene må få bli i Bardufoss, sier han til NRK.

– Tror du at Stortingets flertall vil gå inn for det?

– Venstre har ambisjoner om at vi skal være med på å ta den endelige beslutningen når den tas av Stortinget, og da med tanke på at den blir annerledes enn regjeringas forslag.

Elvestuen sier at de sammen med Kristelig Folkeparti nå jobber med langtidsmeldingen om forsvaret, men fra eget standpunkt.

Høyre og Arbeiderpartiet står sammen

Geir-Inge Sivertsen

Fylkespartileder Geir-Inge Sivertsen i Troms Høyre vil snakke med andre partier for å få stanset regjeringas forslag.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Troms Høyre har klart og tydelig sagt at de er imot regjeringas forslag om å flytte helikopterkapasiteten fra Indre Troms og Bardufoss sørover. Fylkespartiet vil samarbeide med andre partiet for å få stanset forslaget, sier fylkespartileder Geir-Inge Sivertsen.

– Da er det naturlig at man i grunn snakker med alle partier, men Arbeiderpartiet er selvfølgelig et særdeles viktig parti ettersom de er størst.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Troms Arbeiderparti sa til NRK Troms i går torsdag at de støtter forslaget fra Troms Høyre. Han mener at det som Troms Høyre nå kommer med, er svært gledelige signaler.

– Vi er klare til å støtte Høyre med å få gjennomslag hos forsvarsministeren og hos regjeringen. Det viser jo at argumentene for både Bardufoss som helikopterbase og Harstad som forsvarsby står sterkt, når til og med regjeringspartiene er uenige med sin egen forsvarsminister.

Beholde kystforsvaret i nord

I planforslaget fra regjeringen kommer det også frem at regjeringen ønsker å legge ned kystjegerkommandoen og alliert treningssenter i Harstad. Ola Elvestuen i Venstre mener at kystjegerne ikke bør fjernes fra Nord-Norge.

Det kan dermed ligge an til en dragkamp på Stortinget.

– Det er viktig å beholde et kystforsvar i Norge, og vi trenger et mobilt og effektivt kystforsvar. Kystjegerkommandoen er en del av det, og det er opplagt at dette kan ses i sammenheng med marinejegerkommandoen og det som er i Ramsund. Men det at vi må ha et kystforsvar, det er det ingen tvil om, sier nestlederen i Venstre.