Vennskap med næringslivstopper gjør ordføreren i Tromsø inhabil

Ordfører Kristin Røymo blir rådet til å erklære seg inhabil i saker som omhandler både Olavsvern Group og Hurtigruten.

Kristin Røymo

Ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo, Arbeiderpartiet

Foto: Rune Nordgård Andreassen

– Det er veldig ryddig, og ikke overraskende at den vurderingen er kommet. Og det betyr at alle skal vite at når det kommer saker til behandling der Gunnar Wilhelmsen eller Anne-Marit Bjørnflaten er involvert, vil ordføreren være inhabil, sier Kristin Røymo.

– Bør erklære seg inhabil

Bakgrunnen er hennes vennskap med Anne-Marit Bjørnflaten og Gunnar Wilhelmsen. Det er Røymo selv som har bedt juridisk avdeling i kommunen til å foreta habilitetsvurderingen.

Når Tromsø kommune skal vurdere den midlertidige asfaltproduksjonen på Olavsvern, bør Røymo erklære seg inhabil, mener juristen.

« – Etter en helhetsvurdering er det i ditt tilfelle «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten» til din upartiskhet i saken. Det anbefales at du erklærer deg inhabil og frastår fra å behandle denne saken, skriver den juridiske rådgiveren.»

Det er Olavsvern Group som eier eiendommen, og en av de største eierne er Gunnar Wilhelmsen.

« Du har selv oppgitt at du er nær venninne med Anne Marit Bjørnflaten, som er gift med Wilhelmsen. Du var hennes forlover i bryllupet og det legges til grunn i vurderingen at du også pleier omgang med hennes ektefelle. Det legges også til grunn at det vil være en fordel for Olavsvern Group at asfaltverket til NCC får fortsette sin virksomhet, da dette gir Olavsvern leieinntekter.»

Den juridiske rådgiveren viser til at det ikke er avgjørende hvorvidt Røymo selv mener hun kan foreta en saklig vurdering i saken.

« – Det er tilstrekkelig til å begrunne inhabilitet at det foreligger omstendigheter i saken som er egnet til å svekke tilliten til en upartisk behandling av saken. Tilliten må altså vurderes utenfra. Den folkevalgte kan anses inhabil på grunn av innbyggernes alminnelige forventning til, og oppfatning av omstendighetene, skriver juristen.»

Vil ikke behandle saker om Hurtigruten

– Hvilke konsekvenser vil det få at du erklærer deg som inhabil i denne saken?

– Jeg vil ikke være med å behandle saken og be det gjeldende møte om å finne meg formelt inhabil, for det vil være opp til hvert formelt møte å fatte den beslutningen, sier Røymo.

Røymo synes ikke hun har «blandet kortene» og tatt på seg en annen rolle enn ordførerrollen når det kommer til Hurtigruten, og mener det viktigste er at man som politiker ber jurister om å vurdere habiliteten i saker hvor man har nære relasjoner.

– I alle saker som Hurtigruten eventuelt vil få med Tromsø kommune i fremtiden så vil jeg være inhabil fordi kommunikasjonsdirektøren, som også er medlem av ledelsen er en så nær venninne, sier Røymo.