Hopp til innhold

Varsler økt amerikansk militær tilstedeværelse i nordområdene

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram mener at det nylige ubåtbesøket i Tromsø er strategisk viktig for å sende et klart signal til Russland.

Amerikans ubåt

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var på besøk om bord i den amerikanske ubåten som ligger ved kai i Tromsø. Han er her avbildet sammen med kontreadmiral Stephen Mack, som er øverste leder for den amerikanske marinen i Europa.

Foto: Pål Hansen / NRK

– Norge trenger et robust nasjonalt forsvar, men vi er også avhengige av alliert støtte i krisesituasjoner og i krig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Les også: Aldri før har en så stor amerikansk ubåt besøkt Norge

USS «Florida»
USS «Florida»

Den amerikanske kryssermissil-ubåten «USS Florida» ligger for tiden ved kai i Tromsø.

På en regnfull dag på Grøtnes havn, rett utenfor Tromsø, var budskapet klart: Skulle Russland eskalere konfliktnivået i nordområdene, vil USA komme Norge til unnsetning.

USS «Florida»

Den amerikanske ubåten er en av flere ubåter i Ohio-klassen som er ombygd til å bære kryssermissiler. Den bærer ikke lenger atomvåpen, bekrefter de amerikanske forsvaret.

Foto: Hans L. Andreassen
USAs ambassadør Marc Nathanson besøker amerikansk ubåt i Tromsø

USAs ambassadør til Norge Marc Nathanson mener USA viser sin støtte til Norge som allierte, med større tilstedeværelse i Norge.

Foto: Pål Hansen / NRK

Styrket tilstedeværelse i Norge

– Hvis Russland øker konfliktnivået i nordområdene, vil USA komme Norge til unnsetning, sier ambassadør Marc Nathanson.

USAs ambassadør til Norge, Marc Nathanson, uttaler at USA ønsker å vise sin støtte til Norge som en alliert ved å ha en økt militær tilstedeværelse i landet.

Besøket dannet bakteppet da forsvarsminister Gram og den amerikanske ambassadøren til Norge, Marc Nathanson, varslet en intensivering av alliert militær tilstedeværelse i nordområdene.

Grøtnes havn, ligger 15 kilometer nord for Tromsø. Det kommunale anlegget er blitt den sentrale havnen for amerikanske flåtebesøket i Nord-Norge.

Grøtnes havn, som er et kommunalt anlegg 15 kilometer nord for Tromsø, har blitt en sentral havn for amerikanske flåtebesøk i Nord-Norge.

Kontreadmiral Stephen Mack uttrykte til NRK sin tilfredshet med at Norge har tatt imot «USS Florida».

– Dette besøket i Tromsø er en bekreftelse på det sterke forholdet mellom USA og Norge, sier han.

– Situasjonen i Europa har endret seg etter Russlands uprovoserte angrep på Ukraina, og vi må derfor være forberedt på økt konfliktnivå også i nordområdene, tilføyer Mack.

Les også: Blinken: USA etablerer diplomatisk kontor i Tromsø

USAs utenriksminister Antony Blinken møter pressen etter NATO-møte i Oslo.
USAs utenriksminister Antony Blinken møter pressen etter NATO-møte i Oslo.

Første atomdrevede atomubåt

Ubåten er ombygd til å bære kryssermissiler og har ikke lenger atomvåpen om bord, noe det amerikanske forsvaret har bekreftet.

Samtidig er ubåten atomdrevet. Gram forsikrer at besøket er trygt.

– Havnebesøket skjer i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomberedskap. Det er trygt å ha slike reaktordrevne fartøy i norske havner, presiserer han.

Gram er åpen om at han ser den økende amerikanske militære tilstedeværelsen i Norge som en beroligende faktor i en anspent sikkerhetspolitisk situasjon.

– Det er en økende interesse for nordområdene, og denne delen av verden får stadig større strategisk betydning. Dette påvirker også våre allierte, avslutter han.

Bjørn Arild Gram ombord på USS Florida

Forsvarsministeren klatret ned i ubåten på omvisning mandag.

Foto: Pål Hansen / NRK

– Våre nærmeste og viktigste allierte

Gram legger ikke skjul på at han mener den økende amerikanske tilstedeværelsen i Norge, er betryggende i en spent sikkerhetspolitisk situasjon.

– Det er økt interesse for Nordområdene. Vår del av verden har økende strategisk betydning. Dette er også blitt viktigere for våre allierte, sier Gram

Han varsler nå at nordmenn må beregne høyere aktivitet fra egne allierte i Norge, og i havet utenfor Norge, i tiden som kommer.

Les også: Her har «USS Gerald R. Ford» kommet til Nord-Norge: – Forventet at de gjør seg kjent i området

Hangarskipet USS Gerald R. Ford i Vestfjorden
Hangarskipet USS Gerald R. Ford i Vestfjorden

Både britiske, nederlandske og amerikanske tropper er nå fast stasjonert i Troms, og nordre del av Nordland.

Samtidig er forsvarsministeren klar på at den amerikanske tilstedeværelsen er ekstra avgjørende for å avskrekke den store naboen i øst.

– USA er våre nærmeste og viktigste allierte. Da er det også viktig at de er her og øver og blir kjent med norske forhold, sier han.