Varsler mørke skyer over oljebransjen i nord

Leverandører til oljeindustrien i nord kan tape oppmot 755 millioner på grunn av lavere aktivitet. Størst kan fallet bli i Hammerfest, Tromsø, Bodø og Mo i Rana i følge en undersøkelse som ble lagt fram i Narvik nylig.

Gassbyen Hammerfest

Hammerfest er byen som har vokst på olje- og gassvirksomhet. Nå tyder prognosene på omsetningssvikt.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– 2015 og 2016 vil bli en tøff periode når det gjelder omsetning i nord, sier administrerende direktør i Kunnskapsparken Nord, Trond Slettbakk til Petro.no

Trond Slettbakk

Administrerende direktør for Kunnskapsparken Nord, Trond Slettbakk mener leverandørindustrien i nord går tøffere tider i møte.

Foto: Statoil

Årets Levert-undersøkelse, som dokumenterer leveranser til oljeindustrien, viser at det ventes totalt leveranser for 4,89 milliarder kroner i 2015. Og leverandørindustrien har allerede meldt om omsetningsrekord. Men ifølge Slettbakk kan leveransene få en alvorlig knekk.

Rammer flere byer

Prognosene peker på at det største fallet i omsetning vil ramme Hammerfest, Mo i Rana, Tromsø og Bodø. Totalt er det beregna en omsetningssikt på 642 millioner kroner. Disse regionene hadde riktignok en økning i leveransene på hele en milliard fra 2013 til 2014.

Av den forventa omsetningssvikten er over halvparten, 342 millioner, forventa å treffe Finnmark.

Men det fins lyspunkter i rapporten også. Narvik, Mosjøen og Lofoten forventes å øke sin omsetning med 53 millioner kroner.

– Merker ikke nedgang

På en av landsdelens største forsyningsbaser, Polarbase i Hammerfest er det derimot ingen mørke skyer i horisonten. Polarbase er forsyningsbase for det meste av aktivitet i Barentshavet, og viseadministrerende direktør Herold Paulsen kunne for kort tid siden fortelle at de har aktivitet ut over budsjettene i år, og forventer stor aktivitet også neste år.

Polarbase

Polarbase i Hammerfest er forsyningsbase for oljeaktiviteten i Barentshavet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Basen håper dessuten også på å kunne forsyne framtidig leteboring i de østlige deler av Barentshavet.

Forventer permitteringer

I forkant av Levert-undersøkelsen har leverandørene blitt spurt om de vil gjøre tiltak for å bøte på nedgangen. 26,1 prosent svarte da at de forventa permitteringer, mens halvparten av bedriftene svarte at de ikke hadde noen planer om innstramminger eller permitteringer. En tredjedel av bedriftene i undersøkelsen kan allerede rapportere om lite tilgang på arbeid og problemer som følge av at prosjekter utsettes.