Hopp til innhold

Fylket overtar flydrift i nord – ber staten bla opp

Passasjersvikten under koronapandemien kan gjøre det mye dyrere å drive flyruter de neste årene. Dermed kan det bli færre flyavganger når fylkene overtar ansvaret for tilbudet.

Widerøe-avgang fra Hammerfest

KORONASVIKT: En av tre passasjerer er blitt borte etter covid-19. Da faller mer av kostnadene for anbudsrutene i nord på det offentlige.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det kan ikke være sånn at staten overfører oppgaver til oss, og så følger ikke midlene med. Da står vi i skiten. Det er ansvarsfraskrivelse, og det kommer jeg ikke til å godta, sier Bent-Joacim Bentzen (Sp), fylkesråd for transport og infrastruktur.

Han er bekymret for at det ikke følger med nok penger når staten overlater ansvaret for de regionale flyrutene til fylkeskommunene.

Troms og Finnmark fylkeskommune har allerede varslet at det kan bli kutt. De har spurt kommuner og organisasjoner hvilke flyavganger de vil savne minst dersom det blir nødvendig å ta ned tilbudet.

Støtten til flyrutene er ulikt fordelt. Derfor blir Nordland enda hardere rammet når passasjerene uteblir, sier Bentzen.

Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen er svært bekymret for finansieringen av anbudsrutene i framtida.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Blir dyrere

Troms og Finnmark sendte en sak om flyrutene på høring i oktober. I brevet går det fram at det er et mål å holde flyrutene minst på dagens nivå når de overtar fra 1. april 2022.

Men nye kostnader kan stå i veien. Først og fremst blir det dyrere å drive flyruter når mange seter står ledige på grunn av koronapandemien. I tillegg kan avgifter og drivstoffkostnader komme til å øke.

Derfor ber de folk være forberedt på rutekutt.

– Flybransjen er en av de bransjene som sliter med konsekvensene av covid-19. Det er vanskelig å si hvordan det kommer til å se ut når vi overtar, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

250 millioner ekstra

Widerøe opplyser til NRK at de har mistet omtrent en av tre passasjerer i Troms og Finnmark. Hvis det ikke blir mer trafikk, vil det koste omkring 60 millioner mer i året å opprettholde dagens rutetilbud. For Nordland vil det bli snakk om 190 millioner ekstra.

Forutsetningen er at passasjertallene holder seg som i dag. Widerøe tror det er grunn til å være litt mer optimistiske.

– Vi legger til grunn at trafikken kommer til å ta seg opp etter hvert, sier direktør Terje Skram til NRK.

Men både Den internasjonale organisasjonen for lufttransport (IATA) og Avinor tror det kan ta flere år før trafikken kommer tilbake til 2019-nivå, påpeker Skram.

– Hva som blir den nye normalen, er vanskelig å si, og da blir det naturligvis stor usikkerhet knyttet til prising av neste anbud.

Ber staten bla opp

Regjeringen har sagt at de pengene følger med jobben, og at fylkene skal få det som brukes på anbudsrutene i dag. Formuleringen åpner for tolkninger.

Siden mars har Widerøe fått mange millioner ekstra i måneden av staten. Det dekker forskjellen mellom det de taper og besparelsene de oppnår, ifølge Terje Skram.

– Mest sannsynlig vil kontraktsprisen gå opp når det er færre reisende. Hvis vi ikke blir kompensert for dette med ekstraordinære tiltak fra storting og regjering, har vi en kjempeutfordring, sier fylkesråd Bentzen.

Hans deler ambisjonen med sin kollega lenger nord om at de ikke bør kutte noe som helst, men tvert imot styrke flytilbudet.

– I vårt store fylke, som er slått sammen uten vår vilje, så må man i hvert fall sørge for at vi er bundet sammen med et godt rutetilbud også på fly. Det sier jeg tydelig fra om til statsråd og andre sentrale politikere når jeg får anledning, sier Kristina Hansen.

Kristina Hansen

Fylkesråd Kristina Hansen mener staten må sørge for et enda bedre flytilbud enn i dag, men Troms og Finnmark fylkeskommune forbereder seg likevel på at det i verste fall blir færre ruter.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK