Varsler endring av siktelsen i overgrepssaken i Tromsø

Det er avhørt langt over 100 vitner i overgrepssaken i Tromsø. Neste uke vil det bli en endring i siktelsen mot mannen som skal ha forgrepet seg på 11 barn, ifølge politiet.

Einar Sparboe Lysnes

Politiinspektør Einar Sparboe Lysnes vil ikke si hva endringen av siktelsen vil bestå i.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Når denne uken er ferdig har vi foretatt drøyt 40 avhør av barn. Vi har noen få avhør som gjenstår og i tillegg er det noen barn som allerede er avhørt som skal avhøres igjen, sier politiinspektør Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt.

Han regner med det totalt vil dreie seg om rundt 50 dommeravhør av barn i saken. I tillegg er det mange voksne vitner i saken.

– Det har vært et betydelig antall avhør av også voksne. Foresatte, ansatte i barnehagen og andre som er avhørt. Hvis vi tenker voksne og barn har vi gjennomført langt over 100 avhør, sier Sparboe Lysnes til NRK.

En mann i 30-årene, opprinnelig fra Trøndelag, er siktet for seksuelle overgrep mot 11 barn i en privat barnehage i Tromsø.

– Vil bli endring i siktelsen

Varetektsfengslingen av siktede går ut i midten av neste uke, og det vil da bli begjært forlenget varetektsfengsling. I forkant av det vil politiet se på behovet for å eventuelt utvide siktelsen.

Politihuset i Tromsø

Overgrepssaken etterforskes av Troms politidistrikt.

Foto: Tom Søbstad / NRK

– Det kommer til å bli endring i siktelsen, men jeg vil ikke si noe om hva det kommer til å bestå i. Det vil som sagt fortsatt gjenstå en del etterforskning, og vi vet aldri om det vil dukke opp nye ting underveis.

Politiinspektøren forteller at det er sjeldent de har saker med så stort omfang, og med så mange involverte.

– Det er ingen tvil om at saken er svært ressurskrevende. Å avhøre barn er en mye mer omfattende prosess enn å avhøre voksne. Det krever en del, og det involverer langt flere personer, sier Einar Sparboe Lysnes til NRK.

– Ingen indikasjoner på bildedeling

Politiet har beslaglagt datautstyr i saken, som blant annet innebærer bildemateriale. De kan fortsatt ikke utelukke at bildene er delt.

– Alle undersøkelsene som kan gi klarhet i det er ikke fullført, men vi har foreløpig ingen indikasjoner på at bildene er delt. Vi har heller ikke funnet mer bilder eller annet straffbart materiale, sier politiinspektøren.

Han sier at de har problemer med en skadet datamaskin som gjør at de ikke har speilet alt ennå.

– Vi vil fortsette å forsøke med ekspertisen fra Kripos for å få opp hele den harddisken, slik at vi kan være sikker på at det ikke er noe.

Ifølge politiinspektør Einar Sparboe Lysnes begynner etterforskningen å nærme seg en slags avslutning.