Vant pris for underslagssakene

Troms journalistlags TJ-pris gikk i år til Silje Charlotte Solstad og Øystein Barth-Heyerdahl fra Nordlys for avsløringene av underslagssaker fra en avdeling i Tromsø kommune. Juryen skriver: «Journalistene har gravd frem en klassisk avsløring ved hjelp av en kombinasjon av tradisjonelle og kreative metoder, journalistisk instinkt og godt kildearbeid. Det er når leserne får servert saker som denne at de tenker: «Dette hadde aldri kommet frem uten media».