Vanskelig slokkearbeidet

Arbeidet med å slukke brannen i Nordreisa ble vanskeliggjort, fordi en pumpestasjon ved avfallsanlegget var ute av drift, skriver Nordlys. I stedet måtte vannet fraktes frem til brannstedet ved hjelp av tankbiler og provisoriske pumper. – Med nok vann kunne brannen blitt slokket iløpet av noen timer, sier brannvesenets innsatsleder Knut Morten Fredriksen.