Vannkvalitet på Senja

Lokalpolitikerne i Senjaområdet vil ha svar på hvordan kvaliteten er på vannet fra de kommunale vannverkene. Bakgrunnen er problemene med drikkevannet i Askøy kommune på Vestlandet. Både i fellesutvalget for nye Senja kommune og i Lenvik kommunestyre har politikere fra Fremskrittspartiet stilt spørsmål om vannkvaliteten. Teknisk sjef Geir Fredriksen i Lenvik kommune beroliget torsdag kommunestyret med at de har gode rutiner for trygt drikkevann.