Hopp til innhold

VALGPORTRETT: Johnny Ingebrigtsen (Sv)

Det viktigste for SV i Finnmark er å bevare naturen vi skal leve av i framtiden.

Johnny Ingebrigtsen

Johnny Ingebrigtsen er 2. kandidat for Finnmark SV.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Fisker Johnny Ingebrigtsen er 2. kandidat for Finnmark SV i årets stortingsvalg.

– Vi skal utvikle landsdelen med de fortrinn og muligheter vi har. Men vi er opptatt av at de nye næringene som kommer til fylket kun varer en kort stund, og at vi skal fortsette med reindrift, fiskeri og jordbruk i framtiden. Vi skal ta vare på naturen slik at vi kan fortsette å leve i flere tusen år, sier han.

Men SV vil ikke stå helt utenfor olje- og gasseventyret i Norge.

– Vi har sagt nei til videre utvinning i Barentshavet på bakgrunn i at vi ikke har behovet for flere felt. Men når det alt er blitt flertall for å utvinne olje og gass i Barentshavet, så vil vi kjempe for ilandføring og ringvirkninger. Det vil skape arbeidsplasser, men vi skal ikke basere hele samfunnet vårt på dette, sier han.

Nedenfor kan du høre mer om hva SV i Finnmark mener om dyrevelferd og kongekrabbe, barmarkskjøring og gule midtstriper.