Valgforsker tror Stortinget kan oppheve fylkessammenslåingen i nord

– Det kan absolutt skje. Politikere har reversert vedtak før og står fri til å gjøre det i dag også, sier valgforsker Tord Willumsen.

Tord Willumsen

Valgforsker Tord Willumsen ser for seg at Troms og Finnmark blir pålagt et tettere samarbeid. Foto: NRK

Willumsen mener regjeringen har feilberegnet den folkelige motstanden i Finnmark, og at saken om sammenslåing i nord er blitt en vanskelig sak for regjeringen.

Dersom Stortinget snur og opphever vedtaket blir Troms og Finnmark pålagt et tettere samarbeid, tror valgforskeren.

– Oppgavene som fylkene blir pålagt kan bli for store for Troms og Finnmark på egen hånd.

Positiv til tettere samarbeid

– Hvis det blir resultatet så tror jeg det går helt fint. Vi samarbeider med Troms på flere områder allerede, så det har vi god erfaring med. Vi vil gjerne gå i dialog for å finne flere samarbeidspunkt, sier Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap), er mer tilbakeholden. Han sier til NRK Troms at han har registrert flere alternativer for veien videre, og mener det er viktig å bruke sommeren til å tenke seg godt om.

– Det beste vi kan gjøre er å ta oss tid til å trekke pusten godt og gjøre grundige vurderinger på hva som kan bli veien videre.

Boikottet sammenslåingen

Saken om sammenslåing tilspisset seg da Finnmark valgte å trosse Stortinget og regjeringen ved å ikke utnevne medlemmer til fellesnemnda, som er forløperen til sammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Det innebærer at Troms har rent flertall i fellesnemnda.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarte på boikotten med å gjøre en forskriftsendring som lar Troms overta styringen av hele sammenslåingsprosessen.