Hopp til innhold

Vadsø vil fortsatt være på flyktningetoppen

VADSØ (NRK): I kommunen som bosetter flest flyktninger etter folketallet, er det knapt noen politisk strid om innvandring. Fremskrittspartiet stiller ikke engang liste til valget.

Industrimekaniker Leonardo Londono

Leonardo Londono flyktet fra Colombia til Vadsø for snart 17 år siden. Som industrimekaniker fant han et marked for å starte sin egen bedrift etter et drøyt år i byen. – Jeg stortrives i Vadsø, sier han til NRK.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Valglogo

– Fremskrittspartiet er det mest innvandringskritiske partiet vi har i Norge. Når de ikke engang stiller liste her i kommunen, tolker jeg det som at folk flest synes det går rimelig greit å bosette så mange, sier Sigurd Richardsen, listetopp for SV i Vadsø.

Vadsø kommune har hatt tradisjon for å bosette mange flyktninger. Flere ganger de siste årene har kommunen vært Norges beste i bosetting, målt etter folketall.

Sigurd Richardsen

Midtøsten og Nord-Afrika brenner. Vi må i hvert fall ta imot like mange flyktninger som nå, sier Sigurd Ricahrdsen (SV)

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

I fjor mente flertallet av politikerne at det var et press på både boliger, arbeidsmarked, barnevern og norskopplæring, så de kuttet.

Men kuttet var ikke dramatisk: Fra 90 til 70 flyktninger i året, med fullmakt til rådmann om å si ja til de siste 20 likevel hvis forholdene lå til rette.

– Det skal vi klare uten problemer, mener Richardsen, og viser til at Vadsø har en ny og stor skole.

Ellers i Finnmark har halvparten av kommunene sagt nei til å bosette flyktninger.

Ikke noe valg

– Det er klart det er utfordringer. Vi skal ta vare på dem og integrere dem. Men i en situasjon der Midtøsten og Nord-Afrika brenner, mener jeg vi ikke har noe valg. Vi må i hert fall ta imot like mange som nå. Blir vi bedt om flere, må vi vurdere det.

– Hvis Norge skulle ta imot tilsvarende antall som Vadsø, vil det være over 76.000. Det er ikke mye. Sverige har tatt imot 60.000 syriske flyktninger. Det ville tilsvare 30.000 i Norge. Vi er relativt et rikere land, har større områder og mindre risko for ghettodanning, sier Richardsen.

– Det å gjøre et problem av 8000 syriske flyktinger på tre år, er til å gråte blod av.

Trenger industriarbeidsplasser

I Vadsø Høyre er de litt mer tilbakeholdne med å gi noe tall for antall flyktninger.

– Vi er opptatt av å ha en bærekraftig bosettings- og flyktningepolitikk. Hvis Vadsø fortsatt skal være en bosettingskommune i den skalen som vi driver, må vi legge til rette for at flyktningene kan få jobb, sier Hilde Meyer, tredjekandidat for Høyre.

Hilde Meyer

– Vi er veldig stolte av å være bosettingskommune, sier Hilde Meyer i Vadsø Høyre.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Vadsø har mange offentlige arbeidsplasser som krever høy formell kompetanse. Høyre vil legge til rette for lokale industrietableringer for å gi jobb til flere.

– Alle flyktningene vi snakker med er opptatt av jobb. Ingen ønsker å gå hjemme, de vil føle seg betydningsfulle og bidra.

– Er det et mål for Vadsø Høyre at Vadsø fortsatt skal være blant de flinkeste i Norge til å ta imot flyktninger?

– Absolutt. Vi er veldig stolte av å være bosettingskommune, og at vi tar vår andel. Hvis alle hadde bosatt like mange som Vadsø, hadde vi ikke hatt noe problem, sier Hilde Meyer.

  • Flyktninger er et av temaene for valgdebatten i Vadsø klokka 19. Den blir overført direkte her (lenke kommer før sendingen starter).