Uviss framtid for Barentshav-gassen

Gass fra Barentshavet når stadig nye markeder. Nylig seilte den første gasstankeren fra Hammerfest til Canada. Samtidig kom den første lasten av billig amerikansk skifergass motsatt vei over Atlanterhavet. Men ekspertene strides om framtidsutsiktene.

Gassbyen Hammerfest

Gassflammen fra Melkøya er et synlig tegn på gassproduksjon fra Barentshavet. Men nå kommer den billige, amerikanske skifergassen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Dette er kartet over gasseksporten fra Statoils anlegg i Hammerfest i 2015. Både Canada, Chile og Egypt er nye markeder. Men kartet kan være i brå endring.

Laster kart, vennligst vent...

Gass fra Barentshavet selges til alle verdenshjørner. Tallene viser hvor mange båtlaster hvert land mottok i 2015.

– Vi selger dit det er etterspørsel og der det er et mottakssystem, forteller Ragnhild Rønning. Hun er kommunikasjonsleder ved Statoils LNG-fabrikk i Hammerfest som har produsert flytende naturgass, eller LNG siden 2007.

Vinterbehov

Nyeste mottaker er Canada. Der skal gassen dekke vinterbehovet på USAs østkyst. Men om eksporten dit kommer til å fortsette er høyst usikkert.

Ragnhild Rønning

Informasjonsleder Ragnhild Rønning ved Statoils LNG-anlegg i Hammerfest

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– USA var jo i utgangspunktet sett på som det store markedet for norsk LNG. Men for kort tid siden gikk den første lasten med amerikansk skifergass ut fra et gigantanlegg i Louisiana og over til Europa, sier Rønning.

Dette anlegget vil i følge nyhetsbyrået Reuters stå for nesten halvparten av den planlagte LNG-eksporten fra USA.

Hva det vil betyr for eksporten av Snøhvit-gass vil Rønning ikke spekulere i.

LNG-fabrikk i Louisianna

Dette gigantanlegget ved Mexico-gulfen har startet LNG-produksjon, og første last har allerede gått over Atlanteren til Europa.

– Kan endres dramatisk

Men i følge analysesjef Massimo di Odoardo i analyse­selskapet Wood Mackenzie i London kan konsekvensene bli dramatiske.

– Det vil føre til lavere priser og kan ramme både norsk og russisk gasseksport hardt, sier han til Dagens Næringsliv.

Russland bygger ut et gigantisk gassfelt i Yamal-området nord i Russland som skal stå ferdig neste år. Wood Mackenzie tror russisk gass også vil få følger for gassprisene.

Sats på fjerne markeder

Professor Terje Martin Halmø ved universitetet i Stavanger mener markeder i Asia og Sør-Amerika vil være en fordel for norsk LNG.

– Prisen er høyere her, og gassen fra Melkøya kan fraktes på skip hvor som helst. Norsk gass i rør er mye mer sårbar, og der vil konkurransen merkes hardere, sier han.

I 2015 gikk kun tre av totalt 58 skipslaster fra Hammerfest til Asia. Ingen via nordlig sjørute.

Også Erik Reiso i analyseselskapet Rystad Energy mener Snøhvit-gassen kan få hard konkurranse fra USA i framtida.

– Dessuten svinger etterspørselen av gass varierer mye mer enn etterspørselen av olje. Det skyldes blant annet av varierende vintre og fyringsbehov, sier han. Reiso sier at i tillegg er det generelt i ferd med å bli mer gass tilgjengelig på markedet enn det er etterspørsel.

Statoils LNG-anlegg på Melkøya

Statoils LNG-anlegg på Melkøya eksporterte i 2015 58 skipslaster - hver med nok energi til byene Lillehammer og Gjøvik i et helt år.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Håper på økt bruk

Men for gassprodusenten på den lille øya like utenfor Hammerfest er håpet økt bruk av gass.

– I dag brukes 75 prosent av eksportert gass til oppvarming. Men stadig flere skip og mer industri har gått over til bruk av LNG, også innenlands. Og når vi vet at tilsvarende energimengde fra et kullkraftverk har dobbelt så store Co2-utslipp som fra LNG, så vil bruk av gass dessuten være en stor gevinst for miljøet, mener Rønning.

Laster kart, vennligst vent...

LNG-produsenter