Uvanlig mange omkom i snøskred i fjor: – Folk er blitt mer varsomme

Alle dødsulykkene i vinterfjellet førte til at Hans Markus Heiskel tok det skredkurset han hadde tenkt på lenge. Heiskel mener toppturentusiastene er blitt flinkere til å ta trygge valg når skredfaren øker.

Tok kurs.

Tok kurs. Hans Markus Heiskel var i Tamokdalen da skredulykken skjedde i fjor. Nå har han tatt skredkurs og fått øvd på kameratredning.

Foto: Privat foto

Da skredulykka i Tamokdalen skjedde 2. januar for ett år siden, var Hans Markus Heiskel guide på et reiselivsanlegg i nærheten. Fire mennesker omkom.

I dag er han tilbake i jobben som kokk i Tromsø. På fritida elsker 26-åringen å stå på ski ned fra fjell. Men ulykka, der fire mennesker omkom, satte sine spor.

– Jeg kan ikke si at jeg ble mer forsiktig, det har jeg alltid vært. Men hendelsen førte til at jeg tilegnet meg mer kunnskap. Jeg meldte meg på skredkurset jeg lenge hadde tenkt å gå på. Der innså jeg hvor viktig det er å kjenne skredutstyret sitt godt, og å øve på ulike scenarioer.

Hans Markus Heiskel

Han har unngått Blåbærtinden siden ulykken i fjor. Men Hans Markus Heiskel elsker fortsatt å stå på ski.

Foto: Privat

På kurset fikk han kjenne på hvor fysisk tungt det kan være å drive kameratredning.

– Venner som står på ski bør i hvert fall én gang i året møtes og drive realistisk trening og bruke utstyret aktivt, mener han.

Heiskel sier han etter dødsulykkene de siste årene merker en forandring i det lokale skimiljøet i Tromsø. Folk tar skredvarslene mer på alvor.

– Når det er faregrad tre eller mer, samles skibefolkningen på de trygge fjellene. Da kan det være opptil seksti personer der samtidig.

Bårebil Tamokdalen

Det er nå ett år siden den tragiske skredulykken i Tamokdalen i Troms. Fire personer, en svensk kvinne og tre finske menn, mistet livet på vei opp til Blåbærtinden.

Foto: Arild Moe / NRK

Minnestund

Torsdag var det ett år siden skredulykken i Tamokdalen i Troms. I den trange dalen var venner av de fire som omkom samme dag samlet til en privat minnestund.

En svensk kvinne og tre finske menn omkom i snøskred på vei opp til Blåbærtinden. Alle var de i 20-30-årene.

Hardpakket snø i skredet, dårlig vær og skredfare førte til at aksjonen måtte avsluttes etter at den tredje omkomne var funnet. Først 10. juli ble sistemann hentet ut av fjellet.

Politioverbetjent John-Kåre Granheim ledet leteaksjonen etter de fire skituristene. at

John-Kåre Granheim

Politioverbetjent John-Kåre Granheim ledet aksjonen i Tamokdalen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er jo å håpe på at folk tok lærdom av denne hendelsen, men jeg tror dessverre ikke det er siste gang noe sånt skjer.

Siden sesongen 2014/2015 har 20 personer omkommet i snøskred. Ti av dem døde i Troms.

Det gjør at skikjørere og skiturister i Troms statistisk sett er mest utsatt for nye skred.

– Snøen som kom tidlig i år kombinert med folks trang til å komme seg ut i fjellet gjør at vi egentlig bare venter på at alarmen skal gå, sier leder av skredgruppa i Troms Røde Kors, Marius Fjellberg.

– Alltid i beredskap

På ettårsdagen for skredulykka i Tamokdalen var det samme faregrad for snøskred, og omtrent det samme været som i fjor. Det snødde og regnet om hverandre.

Og allerede klokka 13 er det mørkt.

– Det er veldig mange likheter med tanke på værforholdene som var i dagene før 2. januar i fjor. Nå er det faktisk enda mer farlig snødekke på grunn av alt regnet som har kommet de siste dagene og det milde været.

Fjellberg sier skredgruppa har høy beredskap døgnet rundt.

– Vi har innsatspersonell med spesialkompetanse på skred og skredredning som har vakttelefon på seg, og kjører rundt med ski og skredutstyr i bilene sine hvor enn de ferdes. Det er mange som er i beredskap til enhver tid, sier han.

– Vi ser en utvikling med tanke på folks evne og vilje til å kjøre ski under forhold man tidligere har unngått. Det gjør at vi selvfølgelig forventer at ting kan skje.

Skavlbrudd

En erfaren fjellmann omkom da en snøskavl raste ut på Sultinden i Lyngen i april i fjor. Til sammen døde 13 mennesker i snøskred.

Foto: Regobs/NVE

– Smilte og fortsatte oppover

Lyngen er et av de mest populære vinterstedene i Troms. I fjor gikk det flere snøskred, der man fryktet at mennesker var tatt. Redningsaksjoner med helikopter ble utløst, og frivillig bakkemannskap satt inn.

– Vi har det i bakhodet hele tida, at det kan gå en alarm når som helst, og hva vi da må gjøre. Vi er litt engstelige, innrømmer rådmann Stig Kjærvik i Lyngen.

I april mista en person livet da han falt ned Sultinden sammen med en skavl som ble utløst.

– Det var vel knapt noen som kjente fjellene bedre enn akkurat denne mannen. Men vær og vind kan endre landskapet, og det er alltid er en risiko, sier rådmann Stig Kjærvik.

Tor Ageir Johansen og Stig Kjærvik

Rådmann i Lyngen, Stig Kjærvik.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

De fleste skikjørerne som bor i Troms venter med toppturene til det blir lysere og bedre forhold.

Men flere ganger har man sett at utenlandske turister som bare skal være i noen dager, ikke tar like stor hensyn til skredfare og mørketid.

– Jeg har selv opplevd å møte turister på vei opp mot fjellet når det har vært stor snøskredfare. Jeg har advart dem, men de har bare smilt og gått videre, forteller Kjærvik.

Oppfordrer folk til å lese skredvarslene

I vintersesongen 2018/2019 ble 69 mennesker i Norge tatt av snøskred. 13 personer omkom. De fleste av disse var på skitur da skredet kom.

Sjansen for å overleve et snøskred er liten dersom du blir helt pakket inn av snøen.

Flere av ulykkene i fjor skjedde til tross for farevarslene til NVE. Ulykkene går inn på de ansatte, forteller Rune Engeset, seksjonssjef på Snøskredvarslingen til Varsom.no.

Varsler snøskred

Leder for snøskredvarslinga til NVE, Rune Engeset, oppfordrer folk som skal ferdes i fjellet til å lese rådene på Varsom.no

Foto: Privat foto

– Det er skikkelig nedtur for oss når noen blir tatt av skred. Vi er jo på jobb for å gi råd og for å unngå ulykker. Når alvorlige hendelser skjer, har vi debrif med dem som var varslere. Det går inn på oss. Mange av dem som jobber med skredvarsling, er ivrige skifolk selv.

Vinteren 2020 skal ifølge prognosene blir både varm og våt. I store deler av Troms er det allerede opptil 300 prosent mer snø enn normalt.

– Skredfaren framover er det vanskelig å si noe langsiktig om. Det som er viktig for skiturisme og skuterferdsel er den øverste halvmeteren eller meteren i snølaget. Den kan forandre seg på kort tid, noen ganger på bare noen timer. Vi oppfordrer derfor folk til å lese skredvarslene og rådene vi gir om hvilket terreng eller hvilken snø som bør unngås, sier Engeset.

Død person funnet i Tamokdalen fraktet til UNN

Først 10. juli ble den siste omkomne hentet ut av fjellet.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark