Hopp til innhold

Uvær skaper trafikale utfordringer i Finnmark

Flere veistrekninger i Finnmark er stengt og kolonnekjørt på tirsdag.

E6 Hatter er stengt på grunn av redusert sikt.

E69 mellom Hønsa og Nordkapptunnelen er stengt. Det er også flere stengte veistrekninger på Magerøya. E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp. Fylkesvei 8046 mellom Skarsvåg og Rundvann er stengt.

På Nordkinnhalvøya er fylkesvei 888 mellom Bekkarfjord og Hopseidet stengt. Statens vegvesen melder at det vil bli gjort en ny vurdering på denne strekningen klokken 14.00 på tirsdag.

Thomassen Maskin AS melder at Jotkaveien i Alta kommune er stengt på grunn av uvær, og denne veistrekninge blir ikke brøytet på tirsdag.

Kolonne

Fylkesvei 8038 Gjesværveien og E69 Skipsfjordhøyda – Skarsvåg er kolonnekjørt.

Fylkesvei 889 mellom Snefjord og Havøysund i Måsøy kommune er kolonnekjørt.

Fylkesvei 98 Ifjordfjellet kolonnekjørt.

På Nordkinnhalvøya er fylkesvei 8070 Kifjord krysset – Dyfjord, fylkesvei 894 Mehamnelv bru – Kifjord, fylkesvei 888 Mehamnelv bru – Mehamn og fylkesvei 8072 Gamvik – Mehamn kolonnekjørt.

På Varangerhalvøya er det kolonnekjøring på fylkesvei 890 og 891 Kongsfjord- og Båtsfjordfjellet. Første kolonne går klokken 08.45.

Statens vegvesen melder at det er dårlig sikt på grunn av snøfokk på flere andre veistrekninger i Finnmark på tirsdag.

Kansellerte båt- og bussavganger

Boreal melder at MS «Falkefjell» innstilte avgang klokken0700 fra Alta til Hammerfest, og retur klokken 0900 fra Hammerfest på tirsdag.

MS «Hornøy» innstilte avgangen klokken 08:30 til Revsnes, med retur klokken 09:30.

MS «Nordic Sky» innstiller avgang fra Kvalfjord i dag, tirsdag 24. januar klokken 06:30. Dette grunnet dårlig vær.

Boreal melder at rute 132 med avgang fra Hammerfest lufthavn 07:20 til Forsøl innstilles grunnet vær og føreforhold. Ruten tas opp fra Mylingen 07:43

Rute 66 med avgang fra Hammerfest sykehus 07:00 mot Lakselv kanselleres grunnet stengt vei. Ruten vil bli tatt opp fra Lakselv bussterminal 09:45 mot Tana bru.

Rute 207 med avgang fra Havøysund 07:03 innstilles grunnet vær og føreforhold. Gjelder også retur fra Olderfjord 08:45.

Rute 62 med avgang fra Honningsvåg kirke 06 50 innstilles grunnet vær og føreforhold. Gjelder også retur fra Olderfjord 08 45.

Grunnet vær- og føreforhold er rute 61 med avgang kl. 22:50 fra Alta sentrum innstilt. Det samme gjelder retur med avgang kl. 03:40 fra Hammerfest sykehus.

Kansellerte ferger

Boreal melder at på grunn av dårlig vær så innstilles flere fergeruter i Loppa og Hasvik kommune på tirsdag.

MF «Hasvik» som går mellom Øksfjord – Hasvik innstiller alle avganger frem til klokken 17.45.

MF «Hasvik» innstiller også rutene mellom Øksfjord og Tverrfjord på morgenen, mens MF «Bergsfjord» innstiller rutene mellom Øksfjord og Sør-Tverrfjord.

På mandag meldte også Boreal LoppaXpressen med MS «Loppøy» innstiller avgangen fra Øksfjord mot Bergsfjord, Langfjordhamn og Sandland med avgang klokken 19.00 på mandag.

Skredfare

Varsom.no melder at skredfaren er på nivå tre i Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen og Tromsø på tirsdag. Det betyr at det kan gå naturlig utløste skred i Troms og Finnmark.

– Tirsdag blir det kraftig vind og bygenedbør. I fjellet vil det bli stor pålagring i leheng, og der det har blåst inn mest snø kan det gå store naturlig utløste skred. Det er usikkert hvor mye belastning vedvarende svakt lag dypt i snødekket tåler, men der det er mulig å påvirke kan man potensielt fjernutløse store skred, skriver Varsom.no om skredfaren i Vest-Finnmark.

Flere veier i Finnmark er stengt eller kolonnekjørt i Finnmark på grunn av dårlig vær. På mandagskvelden så det sånn på fylkesvei 889 i Måsøy kommune.
Foto: Eiríkur Orri Hermannsson