Uvær preger trafikken i Finnmark

På formiddagen er 13 veistrekninger i Finnmark stengt på grunn av uvær, deriblant Sennalandet og Ifjordfjellet. Fem strekninger er stengt på grunn av fare for snøras, deriblant E6 i Langfjord, og fem er kolonnekjørt, deriblant Kvænangsfjellet.