Utvist til tvangsgiftemål

En atten år gammel bosnisk jente i Salangen skal kastes ut av landet. Hjemme i Bosnia venter tvangsekteskap og undertrykking.

Aldijana Dedic er atten år og utvist fra Norge. Hun er bosnisk og bodde sammen med sine foreldre i Norge fra hun var liten. Men da familien ble utvist rømte Aldijana fra sine foreldre.

Vold og trusler

Aldijana Dedic
Foto: Arild Moe / NRK

Hun beskriver sin far som streng muslimsk som vil gifte henne bort og forlanger at hun skal gå tildekket. Hun forteller om vold og trusler. Likevel har UDI og nå sist Utlendingsnemnda sagt at hun ikke tilfredsstiller kravet om beskyttelse i Norge.

Aldijana ser at kvinner har dårligere beskyttelse enn menn mot utvisning.

- Det er svært urettferdig, sier hun.

Skulle ha giftet seg

I Salangen forbereder hun jula sammen med sin norske forlovede, Joachim Danielsen. I dag angrer han på at han ikke har giftet seg med henne. Da hadde hun ikke blitt utvist.

I avslagbrevet fra Utlendingsnemnda drøftes vilkårene for beskyttelse. Men nemnda kommer til at den eventuelle volden hun føler seg truet av i Bosnia, kan og vil bosniske myndigheter beskytte henne mot.

Ordføreren har sendt brev

Aldijana går på skole og jobber i Salangen. Der har ordfører Ivar B. Prestbakmo engasjert seg i saka hennes og sendt brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

- Denne saka viser at systemet vårt ikke virker. Det er rått og lite menneskevennlig, sier ordføreren.

Med Utlendingsnemndas avslag er Aldijanas sak formelt endelig. Selv Stortingspolitikere kan ikke gjøre noe.

Aldijana har fått beskjed fra politiet om at hun må reise ut senest 19. januar.