Utvider for 20 milliarder

Statoil skal bruke drøye 20 milliarder på å utvide gassproduksjonen på Snøhvitfeltet og andre gassfelt i samme område.

Melkøya. Snøhvit.

Melkøya utenfor Hammerfest.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Knut Gjertsen

Produksjonsdirektør i Statoil Knut Gjertsen.

Foto: Erik Lieungh

En ny rørledning og byggingen av et såkalt kompresjonsanlegg på Melkøya vil også forlenge aktiviteten på Snøhvit. I tillegg gi betydelige ringvirkninger på land.

Det siste året har produksjonen ved Melkøya utenfor Hammerfest gått feilfritt. Nå vil Statoil utvide.

– Vi produserer ganske mye gass hvert år. Det betyr at vi må ha nye kilder å produsere fra. Dette for å ha stabil produksjon over lang tid, sier produksjonsdirektør i Statoil Knut Gjertsen.

Gass frem til 2050

Snøhvit-anlegget ble etablert i 2007 og skulle i utgangspunktet produsere naturgass frem til 2035.

Etter hvert har man koblet seg på nabofeltet Albatross, deretter Askeladd. Det vil forsyne anlegget med gass frem til 2050.

– Det prosjektet som skal gi gass fra 2020 og utover starter vi nå. Ingeniørene vil ha en god del arbeid til neste år og årene som kommer. Etter hvert går vi over i en byggefase, sier Gjertsen.

Utvider gassproduksjonen

Hver 5. dag seiler disse gigantskipene fra Snøhvit-anlegget, der hvert skip er lastet med flytende naturgass verdt 250 millioner kroner. Foto: Allan Klo

Ringvirkninger for tre milliarder

Utbyggingen av Snøhvit sendte ringvirkninger for tre milliarder kroner inn i nordnorsk næringsliv. Utvidelsen av anlegget blir ikke noe unntak.

– Når vi jobber ute i havet utenfor Melkøya så vil de lokale leverandørene ha muligheter. Det er litt tidlig å si noe om hva det innebærer. Men en stor fartøysflåte og stor aktivitet vil åpenbart skape ringvirkninger lokalt, sier Gjertsen.