Samarbeid mellom Tromsø kommune og Sametinget utsatt

Planene om en samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Sametinget blir utsatt.

Diskuterer byrådssamarbeidet

Diskuterer byrådssamarbeidet

Det ble bestemt i et drøftningsmøte i dag.

Byrådspartiene vil først utrede hva avtalen vil koste, men håper den blir behandlet i kommunestyret før sommeren.

Fremskrittspartiet har hele tiden vært svært skeptiske til forslaget til avtalen som Høyre og Venstre har gått inn for.

- Må se nærmere på avtalen

Gruppeleder Rolleiv Lind i Tromsø Høyre sier de har kommet frem til en avtale og en felles forståelse om videre behandlingen av avtalen med Tromsø kommune og Sametinget.

– Avtalen går ut på at vi utsetter behandlingen i førstkommende kommunestyre nå i april. Og i påvente av at det skal utarbeides en økonomisk administrativ konsekvensanalyse på basis av foreliggende avtale.

Rolleiv Lind i Høyre mener dette var nødvendig etter å ha sett nærmere på avtalen.

– En del av de mulige både økonomiske og administrative konsekvensene så ønsker vi å være mer trygg på hva de egentlig innebærer for Tromsø kommune, enn det vi hadde på tidligere tidspunkt, sier Lind.

Usikker på kostnadene

På tidligere tidspunkt har det vært sagt fra blant andre Ordfører Jens Johan Hjort og Høyre at samarbeidsavtalen med Sametinget ikke ville koste Tromsø kommune noe ekstra.

– Vi håper fortsatt at det ikke skal være noe særlig kostnader på dette, men nå får vi mulighet til å gå ordentlig og godt inn i saken og kvalitetssikre det på en tilfredsstillende måte, sier Lind.

Gruppelederen i Tromsø Høyre innrømmer at de på nåværende tidspunkt ikke vet om det kommer til å bli en ekstra kostnad.

Tidligere har det kommet fram at det har vært splittelse om avtalen, også innad i Høyre.

– Dette er en sak som er kontroversiell i mange parti. Både hos oss og hos andre samarbeidsparti. Og det er klart at vi må lytte til de forskjellige oppfatninger som finnes.