Utsetter avgjørelsen om framtiden til Melkøya

Statoil går inn for å vente med å bestemme seg for om det blir gassrør fra Barentshavet, eller om de skal satse videre på LNG.

Hammerfest

Både Statoil og Total ønsker å utsette beslutningen to uker før eierne av Snøhvit-anlegget skal fatte avgjørelse om en eventuell utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya.

Foto: Allan Klo/NRK

– Statoil går inn for å utsette behandlingen av dette konseptvalget fordi det er krevende og en viktig beslutning for partnerne, og vi trenger mer tid for å få et godt nok beslutningsgrunnlag for veien videre for Snøhvit, sier Ola Anders Skauby, pressetalsmann for Statoil i Norge.

I går ble det kjent at også det franske selskapet Total ønsket å utsette beslutningen to uker før eierne av Snøhvit-anlegget skal fatte avgjørelse om en eventuell utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya.

– Ikke godt nok grunnlag

Skauby forteller at innspill fra andre partere har vært viktig.

– Det er en beslutning som skal tas i dette partnerskapet. Da er det viktig at alle har et godt beslutningsgrunnlag. De andre får snakker for seg, men for Statoil er det viktig at vi har godt grunnlag og at alle premissene er på plass, sier han.

Han vil ikke si noe mer om hvilke utfordringer framtiden til Snøhvit står ovenfor.

– Det er et krevende prosjekt og mange faktorer. Vi skal ha et møte før sommeren og skal diskutere dette med partnerne, før vi sier noe mer om det. Jeg vil ikke gå noe mer inn på hvilke utfordringer før vi har hørt med partnerne.

– Når skal dere ta en beslutning?

– Det er en av tingene det er naturlig å jobbe med sammen med partnerne.

Vil ikke ha kostbart rør

Ifølge Aftenposten mener Statoil at Gasscos løsning om gassrør ikke er godt nok.

– Det er ikke tilstrekkelig ressurser og finansieringer på plass i dag til å løfte et rør med utvidet kapasitet. Det er et større rør, som ligger utenfor Snøhvit-lisensen, som krever investorer og finansiering som ikke Snøhvit-lisensen kan bære alene.

Nå er det derimot flere løsninger som vurderes.

– Det er Tog 2, altså en ny LNG-fabrikk på Melkøya med tilsvarende kapasitet som det er i dag, og det er et rør med samme produksjon som Tog 2. Og så er å fortsette med det eksisterende anlegget slik det er i dag.