Utsatt for nakenspøk - fortsatt sykemeldt

Soldatene som ble lurt naken ut på en fiktiv militærøvelse midt på natta har fortsatt så store frostskader at de ikke kan delta på militær aktivitet ute.

Kaserne, Setermoen, forsvaret

Det var ved Setermoen leir i Bardu at soldater ble lurt ut i kulden.

Foto: Arild Moe

– Rekruttene har fått beskjed om at de må være mest mulig inne på kasernene slik at de ikke utsetter seg for kulde.

Det sier Svend Andreas Aspaas, tillitsvalgte for soldatene i Brigade nord.

Støtter politisak

Svend Andreas Aspaas

Svend Andreas Aspaas er tillitsvalgt både for de frostskadde soldatene og de som utsatte dem for spøken.

Foto: Arild Moe / NRK

– Vi støtter krigsadvokaten sin beslutning om at saken oversendes sivilt politi, sier Aspaas.

Det opprettes sivil straffesak, og ikke militær disiplinærsak mot de tre soldatene som ei natt i januar lurte seks ferske soldater på Setermoen til å løpe ut i 20 minusgrader, uten sko og klær.

De fikk første- og andregrads frostskader, og flere av dem måtte på sykehus etterpå.

Ivaretar begge parter

Aspaas sier de tillitsvalgte skal ivareta rettighetene til soldatene under politiets etterforskning.

– Vi skal delta i politiavhør, og det er også viktig at de har noen å snakke med, for dette er en tøff situasjon for dem også.

De tillitsvalgte tar seg også av de seks sykemeldte soldatene.

– Disse rekruttene må ta tiden til hjelp slik at kroppene deres blir leget, og samtlige er fortsatt sykemeldte. Forsvaret tilrettelegger likevel for at de får en god og meningsfylt førstegangstjeneste.

Ikke anmeldt

Aleksander Jankov

Oberstløytnant i Hæren, Aleksander Jankov sier forsvaret vil legge til rette for at de frostskadde soldatene får gjennomført førstegangstjenesten deres.

Foto: Forsvaret

– De frostskadde soldatene har ikke anmeldt medsoldatene som lurte dem. Det sier oberstløytnant i Hæren, Aleksander Jankov.

Han forteller at de sykemeldte fortsatt får kontinuerlig oppfølging av militær lege, og jevnlig tilsyn av sivil lege.

– Det vil ta lang tid før soldatene vet om de får varige mèn etter frostskadene, sier Jankov.