Hopp til innhold

Utryddingstruet dverggås skutt - ber jegere opptre forsiktig

En fugl fra den svært fåtallige og utryddingstruede dverggåsbestanden ble skutt i august i år. Miljødirektoratet oppfordrer alle jegere til forsiktighet ved jaktutøvelse.

Dverggås

Dverggåsbestanden er utryddingstruet. Hele den europeiske bestanden hekker i Porsanger.

Foto: Ingar Jostein Øien

– Den norske dverggåsbestanden følges med argusøyne både i Norge og under trekket til vinterområdene i Hellas, sier fagsjef Ingar Jostein Øien i Norsk ornitologisk forening.

I august ble en dverggås skutt i Finnmark ved en feiltakelse. Fuglen stammer fra ett ungekull der disse ble ringmerket på hekkeplass i 2013. Jegeren som skjøt fuglen rapporterte inn ringnummer slik at Miljødirektoratet som myndighet og Norsk Ornitologisk Forening som driver prosjekt dverggås i Norge, fikk kunnskap om hendelsen, skriver miljødirektoratet på sine nettsider.

Hele den europeiske bestanden hekker på Valdakmyra i Porsanger i sommermånedene, ved siste kartlegging i 2015 telte den 126 individer. Hekkebestanden er på 20-25 par. Med en så liten bestand er hvert enkelt individ dermed viktig for artens overlevelse i Europa.

Rødrev

Rødreven forsyner seg grovt av egg og unger av dverggås. Derfor er det satt i gang jakt på den.

Foto: Knut-Sverre Horn

Positiv utvikling for dverggåsa

For å få opp bestanden av dverggås har man satt i gang jakt på rødrev. Rødreven forsyner seg grovt av egg og unger av dverggås. Jakt på rødreven har ført til at dverggåsa er tilbake i rekordantall i Finnmark. Nå ser ornitologene tegn til at den kritisk truede arten tar tilbake gamle hekkeområder.

– Vi har klare signaler om at det er en positive sammenheng mellom dverggåsas ungeproduksjon og uttak av rødrev. Det er et konkret og greit tiltak som vi vil sette av ressurser til i alle år framover, sier seniorrådgiver Jo Anders Auran i Miljødirektoratet.

I Hellas er det i vinter telt 144 dverggjess, det høyeste tallet på flere tiår. Flere dverggjess enn tidligere har også vært innom rasteplassene på Valdakmyra i Porsanger.

Dverggås i munningen av Altaelva

Nylig ble en dverggås skutt i Finnmark. Miljødepartementet jegere om å vise varsomhet.

Foto: Ken Gøran Uglebakken / SNO

Ber jegere vise forsiktighet ved jakt

– Miljødirektoratet oppfordrer nå alle jegere til forsiktighet ved jakt, og viser til kravet om aktsomhet i Naturmangfoldloven. Særlig vesentlig er artskunnskapen, og at man kan skille mellom de artene som er jaktbare mot arter som har likhetstrekk med disse, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.