Utløste flere snøskred

Statens vegvesen har utløst flere snøskred på yttersiden av Senja i dag, ved hjelp av lydkanon. Årsaken er å forhindre at det går skred når det er biler på veiene. De jobber nå med å få utplassert tårn som kan fjernutløse skred flere steder.

Statens vegvesen har utløst flere snøskred på yttersiden av Senja, for å sikre veiene bedre.