Hopp til innhold

Ni av ti kommuner er avhengige av utenlandsk arbeidskraft

Uten folk som Maiju Alaraudanjoki stopper Norge.

Hjelpepleier

Carla Tapio fra Canada hjelper en av pasientene på Tana helsesenter.

Foto: Aslak Ballari / NRK

Utenlandsk arbeidskraft

Finske Maiju Alaraudanjoki jobber som hjelpepleier på Tana helsesenter

Foto: Aslak Ballari / NRK

– Vi har ikke så mange folk på jobb samtidig i Finland som vi har her. Det er bedre å jobbe i Norge, sier finske Maiju Alaraudanjoki.

Hun og kanadiske Carla Tapio er en del av en voksende gruppe i norsk helsevesen.

For stadig flere kommuner trenger utenlandsk arbeidskraft, og mange vil også komme til Norge.

På helsesenteret i Tana jobber ansatte fra sju forskjellige land, og rundt halvparten av sykepleierne er utenlandske.

Avhengige av utlendinger

– Vi er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Vi klarer å ikke rekrutter nok folk fra Norge, har vært avhengige av utenlandske arbeidere i mange år, sier Anu Saari, virksomhetsleder for Tana helsesenter.

Tidligere var det nesten bare små distriktskommuner som måtte rekruttere helsefagsarbeidere i utlandet.

Men nå sier rundt 90 prosent av norske kommuner at de ikke klarer seg med norske arbeidere.

– I utgangspunktet skulle vi ønske det var tilstrekkelig med norske arbeider, av språklige hensyn. Heldigvis har vi god økonomi her i Norge, og en godt land å tilby arbeidssøkere, sier Tom Pedersen, seniorrådgiver i Kommunenes sentralforbund.

Mens det tidligere for det meste var små utkantkommuner som måtte hente arbeidskraft i utlandet, gjelder dette nå nesten alle landets kommuner. På helsesenteret i Tana er arbeidsmiljøet nå svært internasjonalt, med arbeidere fra sju forskjellige land.

Mens det tidligere for det meste var små utkantkommuner som måtte hente arbeidskraft i utlandet, gjelder dette nå nesten alle landets kommuner. På helsesenteret i Tana er arbeidsmiljøet nå svært internasjonalt, med arbeidere fra sju forskjellige land.

Trives godt

I tillegg til de finske og kanadiske hjelpepleierne, har helsesenteret i Tana ansatte fra Russland, Filippinene, Malaysia og Nederland.

Og det internasjonale miljøet på helsesenteret er noe både ansatte og beboere setter pris på.

– Det er kjempefint å jobbe her. Jeg stortrives. Vi har et veldig godt miljø, og jobber godt i lag, sier Carla Tapio.