Ser stor verdi i å bruke nærbutikken som sin forlengende arm

Utkantbutikker spiller en viktig rolle i å opprettholde tjenestetilbud i distriktene, sier professor ved Høgskulen i Volda. I Alta fungerer det godt og responsen fra lokalbefolkningen har vært overveldende.

Langfjord Handel, daglig leder Annie Mikalsen og Dag Arne Johannessen fra Alta kommune.

VIKTIG FOR KOMMUNEN: Rådgiver Dag Arne Johannessen i Alta kommune konstaterer at utkantbutikker er viktige som en «velferdssentral» i små lokalsamfunn. Her handler han hos Annie Mikalsen i Langfjord Handel AS, en utkantbutikk som tar på seg tilleggstjenester for kommunen.

Foto: Christer André Henriksen / NRK

Etter mange år uten butikk i Langfjordbotn i Alta kommune har innbyggerne endelig fått sin nye møteplass. Ifølge Inger Anne Kristensen som er en lokal kunde betyr den nye butikken mye for bygda.

– Veldig viktig for oss. Det er jo både møteplass også treffer man jo bygdefolket igjen.

Inger Anne Kristensen, lokal kunde på Langfjord Handel.

Inger Anne Kristensen er glad i nærbutikken. Det er om lag syv mil inn til Alta fra Langfjordbotn.

Foto: CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN / NRK

Etterlengtet tilbud

– Tilbakemeldingene vi får er at dette betyr veldig mye, sier Annie Mikalsen, daglig leder i Langfjord Handel AS.

I juni åpnet hun nærbutikk i Langfjordbotn, syv mil utenfor Alta. Bygda har rundt 80 fastboende.

Annie Mikalsen, daglig leder ved Langfjord Handel AS

KOMMUNENS FORLENGENDE ARM: Annie Mikalsen ved Langfjord Handel AS er fornøyd med å kunne være Alta kommunes forlengende arm ute i distriktet.

Foto: Christer André Henriksen / NRK

Mikalsen forteller at de allerede har tatt på seg tilleggstjenester for kommunen:

– Vi har hatt folk innom som har hatt behov for å skrive ut fra PC. Vi planlegger også å få en kaffekrok. Bare det å møte folk, kunne sitte et sted og ha det gode liv – for det er viktig å møte andre.

– Hva tjenestene våre blir etter hvert vil tiden vise. Men vi er veldig interessert i å ta på oss det kundene ønsker. Selv ønsker jeg veldig å kunne hente postpakkene her, sier Mikalsen.

– «Velferdssentral»

– For mange er nærbutikken den eneste lokale institusjonen, den har en viktig funksjon som går ut over det å kun selge varer. Mange tilbyr for eksempel tilsyn og hjelp for eldre, sosiale tilbud og felles måltid.

Det sier Finn Ove Båtevik. Han er professor ved Høgskulen i Volda og har forsket på utkantbutikker som «velferdssentral» i små lokalsamfunn.

Finn Ove Båtevik

ENESTE INSTITUSJON: – For mange er nærbutikken den eneste institusjonen i små lokalsamfunn, sier Professor Finn Ove Båtevik ved Høgskulen i Volda.

Foto: Tone Solhaug / Høgskulen i Volda

Båtevik mener mange kommuner er for lite involvert i å støtte butikkene med å sikre levekår og folkehelse i distriktene.

For mange nærbutikker har tilleggstjenesten vokst frem av seg selv, uten noe støtte fra kommunene, ifølge professoren.

– Jeg tror det går på manglende forståelse av betydningen av nærbutikker som institusjon. Og det er noe vi prøver å få frem i det vi har skrevet om nærbutikken som en «velferdssentral».

Ser stor verdi

I Alta ser de imidlertid stor verdi i å bruke nærbutikken ute i distriktet som sin forlengende arm.

Kommunens ordning har en årlig ramme på 240.000 kroner, hvor fire butikker tar på seg tilleggstjenester mot en økonomisk kompensasjon.

Dag Arne Johannessen, rådgiver næring i Alta kommune

SER STOR VERDI: Dag Arne Johannessen sier Alta kommune ser stor verdi i å bruke utkantbutikker som kommunens forlengende arm.

Foto: Christer André Henriksen / NRK

– Butikkene er en form for sentral for Alta kommune. Vi har mye igjen for det. Så verdien er større enn de 240.000 kronene vi legger i det, sier Dag Arne Johannessen, rådgiver for næring i Alta kommune.

– Det er viktig for oss å ha butikk i distriktene i Alta kommune. Da må man være villige til å legge inn noen kroner i det for å opprettholde tilbudet. Og for oss fungerer det godt.

– Bruk nærbutikkene

Det statlige kompetanseprogrammet Merkur arbeider for at butikkene skal få tilleggstjenester som kan øke lønnsomheten og gi innbyggerne et bedre tilbud.

Nils-Roger Simensen, Merkur-konsulent

MERKUR-KONSULENT: Nils-Roger Simensen er én av ti Merkur-konsulenter i Norge. Han bistår med rådgivning for nærbutikker i Nord-Troms og Finnmark.

Foto: Allan Klo / NRK

Nils-Roger Simensen er Merkur-konsulent for Nord-Troms og Finnmark. Han mener flere kommuner burde bruke nærbutikkene som en «velferdssentral»:

– Mange kommuner er veldig flinke til å støtte opp om butikken. De bruker den som en arena for å utøve tjenester for sine innbyggere. Men det er ingen tvil om at mange kommuner har et stykke å gå for å bruke butikken i å nettopp skape gode bygdesamfunn.

Overveldende respons

Annie Mikalsen ved Langfjord Handel sier responsen fra lokalbefolkningen har vært overveldende:

– Det gis ut et bygdeblad her. De skrev at oppstarten av butikken var det største som har skjedd her på mange år. Det rørte meg. Responsen har vært overveldende.

Og som det står i bygdebladet: – Butikken har blitt en naturlig del av bygda, roen har falt over oss. Nå kan vi ta en snartur til handelen og samtidig få en hyggelig prat med sambygdinga.

Langfjord Handel AS i Langfjordbotn i Alta kommune

MØTEPLASS: Butikken har blitt en møteplass for lokalbefolkningen og tilreisende.

Foto: Christer André Henriksen / NRK