Hopp til innhold

Ny beitekrise i Finnmark

Vekslende vær skaper nok en gang trøbbel for reindrifta. I Indre Finnmark er det erklært beitekrise.

Nødoperasjon for å redde reinsdyr.

Et helikopter fra Helitrans fløy inn fôr til Salčo i Karasjok under den forrige beitekrisen i 2020.

Foto: Jan Helmer Olsen

– Det er utfordrende forhold for rein i både Troms og Finnmark. I Indre Finnmark er det erklært beitekrise i flere av områdene sør for Kautokeino, sier Sunna Marie Pentha, reindriftsdirektør i Troms og Finnmark.

Også i Nordland er det meldt om vanskelige beiteforhold flere steder.

Skiftende vær med mye snø, regn og sterk frost med ising, har gjort det vanskelig for reinen å nå ned til lav og mose på bakken i Nordland.

I Finnmark sørget enorme snømengder for den største beitekrisen i nyere tid, i 2020. Situasjonen i år er foreløpig ikke like alvorlig.

– Nå er det ikke så mye snø som er problemet, men is og frossen snø som gjør at reinen ikke kommer til beitet sitt, sier Pentha om situasjonen i Troms og Finnmark.

Tatt grep siden forrige beitekrise

Under beitekrisen i 2020 ble det fløyet ut tonnevis med fôr med helikopter til reinflokkene som var lengst unna vei.

– Vinteren 2020 var det flere som var på vinterbeitene sine som var opptil 10 mil fra nærmeste vei. Da fikk de problemer med å få nok mat fraktet til reinen ved hjelp av snøskutere, forklarer Pentha.

Reinsdyr får etterlengtet fôr i Karasjok.

Her får en reinflokk i Karasjok etterlengtet fôr under beitekrisen i 2020.

Foto: Jan Helmer Olsen

Som tiltak er det foreslått å begynne med fôring. I år har også reindriftsutøverne med flokk lengst unna vei blitt anmodet om å søke dispensasjon fra beitetidene sine.

Dette for at de kan flytte til andre beiter nærmere vei, slik at det blir lettere å transportere fôr til flokken dersom det trengs.

– Man får ikke gjort så mye med været. Men det fine er at man har en kriseberedskapsordning, sier Pentha.

Sunna Marie Pentha

Reindriftsdirektør i Troms og Finnmark, Sunna Marie Pentha, sier situasjonen foreløpig er mest utfordrende i Indre Finnmark

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ordningen er til for å unngå sult og død på dyr på grunn av utilgjengelige beiter.

For at reindrifta skal kunne bruke av krisefondene til fôring, må det formelt erklæres beitekrise.

Det er bare Kriseberedskapsutvalget, med medlemmer fra reindriftsnæringen, Mattilsynet og Statsforvalteren, som kan erklære beitekrise.

– Vis hensyn

I Nordland oppfordrer Statsforvalteren folk som er ute på tur til å vise hensyn hvis de møter rein.

– Noen steder blir reinflokken samlet for fôring. I andre områder sprer reinen seg og trekker ned i skogene, til sjøen eller andre steder der det kan finnes beite. I begge tilfellene er reinen svært vár for forstyrrelser, sier Stein Tage Domaas, underdirektør ved landbruks- og reindriftsavdelinga hos Statsforvalteren i Nordland.

Situasjonen følges tett, og det utelukkes ikke båndtvang.

Rein spiser fôr fordi de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Det er flere lag med is som hindrer dem. Derfor må reineiere fôre dem selv. Det vil de helst ikke.

Reinflokkene må fôres når de ikke klarer å nå ned til lav og mose. Noen ganger er det store snømengder som hindrer dem, andre ganger kan det være flere lag med is som er i veien. Ofte er det vekslende værforhold og store temperatursvingninger som skaper trøbbel.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Pentha sier det erklæres beitekrise oftere enn tidligere.

– Nå ser det ut som det skjer relativt ofte, fordi at værforholdene er veldig vekslende

– Problemet på vinterbeitene oppstår når det kommer nye nedbør, og så skifter temperaturen. Så får du kanskje våt snø og frost oppå det igjen. Eller at det kommer enorme mengder med snø, sier Sunna Marie Pentha.

Siste fra Troms og Finnmark