Hurtigrutens tro på seg selv kan koste dem dyrt

Hurtigruten har tapt store summer dette året. Men selskapets tro på sitt eget gode navn og rykte kan gi dem enda en smell – og i verste fall dra årsresultatet ned med ytterligere 2 milliarder kroner.

MS Finnmarken og MS Lofoten, kai, Rørvik

En regnskapsført goodwill på 2 milliarder kroner, har holdt egenkapitalen i Hurtigruten positiv. Inntil korona.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Det kriserammede rederiet verdsetter sitt eget gode navn og rykte til nettopp 2 milliarder i regnskapet. Denne posten kalles for «goodwill», men det er ikke sikkert den er like mye verdt nå.

Etter sommerens skandale kan dette være posten i regnskapet som gjør årets underskudd ikke bare stort, men gedigent.

Uten den regnskapsførte goodwillen ville Hurtigruten Group AS hatt en negativ egenkapital på 2,2 milliarder kroner. Det som gjør vondt verre for konsernledelsen, er at årsresultatet påvirkes direkte om goodwillen skrives ned.

Torleif Ernstsen, finansdirektør Hurtigruten

Ifølge finansdirektør i Hurtigruten, Torleif Ernstsen, er verdiene i selskapet høyere enn det som kommer fram i regnskapet.

Foto: Hurtigruten

– I en hypotetisk situasjon der man skriver ned konsernets eiendeler – inkludert goodwill – vil dette påvirke årsresultatet negativt. Men i lys av markedspotensialet til Hurtigruten er det større verdier å hente i selskapet enn det som er bokført, sier finansdirektør Torleif Ernstsen i Hurtigruten.

Han vil ikke svare på hvor sterkt merkenavnet deres står nå, at dét er opp til gjestene å vurdere, men sier de har gode tall på bestillinger for de to neste årene.

Finansdirektøren vil heller ikke si hva som er beregnet verdi av goodwill i selskapet.

– Vi uttaler oss ikke om interne verdivurderinger, sier Ernstsen.

Hurtigrutens styreleder Trygve Hegnar sier litt mer om Hurtigrutens goodwill.

Trygve Hegnar, pressekonferanse om granskingsrapport, Hurtigruten, MS "Roald Amundsen"

Styreleder Trygve Hegnar betegner situasjonen Hurtigruten står i som forferdelig.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

– Kommer til å måtte jobbe vanvittig

Etter at granskingsrapporten av selskapet ble lagt fram sist måned, fikk NRK stilt Hegnar to spørsmål i forbifarten.

– Hvordan mener du at goodwillen til Hurtigruten har utviklet seg det siste året?

– Nei, dette har vært... forferdelig. Vi var et akseptert, godt selskap, både med kysttrafikken og med den internasjonale cruisetransporten. Og så har det internasjonale falt fra hverandre, og vi har hatt problemer med virussykdommen i tillegg. Vi kommer til å måtte jobbe vanvittig for å ta igjen det, svarer Hegnar.

– Men med en goodwill verdsatt til 2 milliarder i regnskapet, den må jo verdivurderes på nytt igjen til nyttår?

– Nei, jeg svarer ikke på regnskapstekniske spørsmål til pressen, det skjønner du vel, sier Hegnar.

Men én ting er sikkert, internasjonale regnskapsregler pålegger rederiet å vurdere sitt gode navn og rykte på ny før nyttår.

– Ligger an til nedskriving

Førstelektor Henning Sollid mener det er sannsynlig at en slik vurdering vil vise at verdien av goodwill har gått ned. Sollid underviser i regnskap, finansiell analyse, og skatter og avgifter på Handelshøgskolen ved Universitetet i Tromsø.

– Det er slik at så lenge ting går bra så kan man opprettholde goodwill, det er når ting går dårlig at goodwill eventuelt må justeres. Og det er jo en situasjon som Hurtigruten vil komme i nå, for å si det sånn, sier Sollid.

– Slik du vurderer det, kan Hurtigruten opprettholde en goodwill på 2 milliarder kroner?

– Nei, jeg mener det ligger an til en nedskriving. Slik som ting ser ut til å utvikle seg resultatmessig har de en plikt til å vurdere goodwill. Det vil da bli en intern vurdering som også revisor må ta en kikk på, i hvilken grad man kan opprettholde denne goodwillen. Så blir det opp til hver enkelt av oss å tenke sitt om hvor stor den nedskrivingen bør være, sier Sollid.

I Hurtigruten har de 2 milliardene i goodwill vært avgjørende for egenkapitalen, og dermed også mulighetene til å få lån.

Har nytt godt av goodwillposten

Også før noen hadde hørt om korona, ville egenkapitalen vært negativ uten goodwill. Det kan man lese av årsregnskapene til Hurtigruten Group AS.

Siste verdifastsettelsen av goodwill ble gjort 30. juni, en måned før smitteskandalen på MS «Roald Amundsen», det kommer fram i halvårsrapporten til selskapet.

I juni var egenkapitalen tæret ned med 881 millioner kroner siden nyttår, til 196 millioner i minus. Hadde det ikke vært for goodwill, ville egenkapitalen i juni vært ufattelige 2,2 milliarder kroner i minus.

I første halvår i år gikk gjelden i selskapet opp med 1,9 milliarder kroner, i slutten av juni var den 16,4 milliarder. Dermed er soliditeten nå like under null. Det betyr at bedriften har lav evne til å tåle tap. En negativ soliditet kommer man ikke langt med hos bankenes låneavdelinger.

Men Hurtigruten har penger nok til å holde driften i gang.

– Hurtigruten har en god likviditet etter at vi hentet 105 millioner euro i internasjonale lånemarkeder i juni. Med dagens situasjon er vi avhengig av at koronasituasjonen er løst innen tredje kvartal neste år, sier finansdirektør Torleif Ernstsen.

Selv om det ikke er helt uvanlig blant norske selskaper å operere med goodwill i regnskapet, er det en omdiskutert post.

Kjell Ove Røsok

Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok betegner goodwill som en ullen post i regnskap.

Foto: Norges Handelshøgskole

Egenkapital i rødt

Goodwill er en såkalt immateriell verdi, den er knyttet til ting som ikke kan selges. Derimot er goodwill uttrykk for forventninger en ny kjøper har til gevinster av framtidig effektivisering, men kan også knyttes til ventet høyere salg fordi merkevaren er kjent og anerkjent.

– Det er skjønn, det er å se inn i glasskula. Du må rett og slett estimerer framtidige kontantstrømmer, og se om du kan forsvare den balanseførte verdien du har i dag, sier førsteamanuensis Kjell Ove Røsok ved Norges Handelshøyskole.

Goodwillen i Hurtigruten oppstod i 2014, da Hurtigruten Group AS ble dannet for å kjøpe Hurtigruten AS. Det var britiske TDR Capital som finansierte det meste av oppkjøpet.

Mange fagfolk synes goodwill er en problematisk post i et regnskap.

– Posten utgjør differansen mellom det man har betalt for en virksomhet og virkelig verdi på de eiendeler i virksomheten som man kan balanseføre som egne, identifiserbare eiendeler. Goodwill er dermed en litt ullen post, fordi det er vanskelig å være konkret på hva man har betalt for, sier Røsok.