Få vil utdanne seg som prest i nord – utdanningen kan forsvinne

Studentene drar sørover for å utdanne seg til prester, og nå står hele utdanninga ved UIT Norges arktiske universitet i fare for å bli nedlagt.

Universitetet i Tromsø

Teologi- og religionsutdanningen ved UiT kan bli lagt ned.

Foto: Helge Hansen / NTB scanpix

Leder ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Fredrik Fagertun sier til NRK at Kunnskapsdepartementet ønsker en gjennomgang av de små studiemiljøene i hele landet.

Departementet har en hovedregel om at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper med svært få studenter.

Ved teologi- og religionsutdanningen i Tromsø går det fra 2–4 studenter på masterdelen av studiet.

Olav Øygard

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Det ser ut som at de som ønsker å utdanne seg til prest drar sørover, men vi ser også at det er færre søker til denne studieretningen i hele landet. Vi ser heller ikke noe endring som tilsier at det skal komme flere søkere, sier Fagertun.

Siden 1995 har det vært tilbud om utdannelse i teologi og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Oppstarten kom som følge av et politisk tiltak for å rekruttere prester til landsdelen.

Frykter færre prester i nord

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard synes det er svært uheldig hvis teologi- og religionsutdanningen ved UIT blir lagt ned.

Han tror også dette kan få konsekvenser for Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), for det er de som gir praktisk kirkelig utdanning for prester, diakoner, kirkemusikere/kantorer og kateketer.

– Vi burde bli flinkere til å oppsøke de kristne miljøene for å flere unge til å velge å ta presteutdanningen nordpå, sier Øygard.

Universitetsstyret ved UiT avgjør studiets skjebne i desember.

Nyheter fra Troms og Finnmark