Usikkerhet rundt utdanningspolitikk

Over halvparten av studenter svarer at utdanningspolitikk er det viktigste for dem i stortingsvalget. Likevel svarer 56 prosent at de ikke vet hvilket parti som har den beste politikken på feltet, viser en undersøkelse utført av Sentio for Universitas og NSO. Valgforsker Johannes Berg sier at det kan skyldes at partiene ikke er flinke nok til å formidle utdanningspolitikken sin.