US Navy: – Ingen kommentar

Forsvaret er sikker på at strålingen kom fra det amerikanske krigsskipet.

KV Nordkapp

Utstyret på KV «Nordkapp» begynte å fuske og mannskap ble varme i huden da de ble utsatt for stråling under øvelse.

Foto: Forsvaret

Det var under seilingsøvelse utenfor Finnmarkskysten med amerikanske USS «Farragut» at strålingen skal ha skjedd.

– Besetningen merket at de fikk tekniske problemer med fartøyet. Utstyr skrudde seg rett og slett av. De kjente at huden ble varm av strålingen de ble utsatt for. Da tok de kontakt med det amerikanske fartøyet slik at radaren ble slått av, sa konstituert sjef for Kystvakta kommandør Lars Saunes til NRK .

Hendelsen skjedde under øvelsen Northern Eagle 24. august, men ble først offentliggjort 3. september.

Én person ble lagt inn på sykehus og fire andre sendt til legevakt for sjekk, men alle er nå tilbake på skipet.

– Høy strålingsfrekvens

Forsvaret er sikker på at strålinga som mannskapet på KV «Nordkapp» ble utsatt for, kom fra radaren på den amerikanske fregatten de øvde sammen med.

Sjøforsvarets stabslege Wilhelm Kofoed forteller om skadene av strålingen. Foto: Are Kristoffersen.

Tirsdag lå skipet i Tromsø og ble inspisert av Sjøforsvarets stabslege, Wilhelm Kofoed.

– Vi vet at de har vært utsatt for relativt høyfrekvent radarstråling. Dosen er vi usikre på, det er mange faktorer som bestemmer det. Vi vet slik stråling kan være helseskader, først og frem i form av oppvarming av hud og øyne, sier Kofoed.

Ifølge han varte strålingen relativt kort tid.

US Navy: – Har ingen info å gi

Forsvarets operative hovedkvarter har satt ned en kommisjon som skal undersøke hendelsen. Det er også hentet inn råd fra Statens strålevern, og Kystvakten følger opp sine mannskaper så lenge det er nødvendig.

Det amerikanske sjøforsvaret har foreløpig ikke uttalt seg om hendelsen offentlig.

NRK har vært i kontakt med løytnant Sean P. Riordan i US Navy.

– Vi er klar over saken gjennom media, men har ingen informasjon å gi på nåværende tidspunkt.