UP ikke fornøyde med årets påsketrafikk

Utrykningspolitiet (UP) i Nord-Norge har utstedt 320 forenklede forelegg og beslaglagt ni førerkort på grunn av høy fart. 2. påskedag holder de fortsatt stand langs veiene.

I Utrykningspolitiets sivile politibil i Bodø sitter UP-betjentene Yngvar Fredriksen og Rakel Hansen

Utrykningspolitiets sivile politibil i Bodø, ved en tidligere anledning.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Marthinsen

Geir Harald Marthinsen oppsummerer påsketrafikken så langt.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Gjennom påsken har vi registrert at mange holder for høy fart i forhold til fartsgrensene, skriver Geir Harald Marthinsen i en pressemelding.

Marthinsen er distriktsleder UP-distrikt 5 – Nordland, Troms og Finnmark. han forteller videre at mange av de forenklede forelegg UP har utstedt, har vært helt på grensen til førerkortbeslag

– To alvorlige ulykker i henholdsvis Troms og Nordland i innledningen til påsken gjør sitt til at vi ikke kan si oss fornøyd når vi skal oppsummere den totale aktiviteten på veiene, sier Marthinsen.

320 forenklede forelegg

Lokalt politi har registrert flere trafikkuhell eller ulykker der utfallet kunne fort kunne blitt verre enn det ble.

Utrykningspolitiet var mandag ettermiddag fortsatt er på veiene i Nordland, Troms og Finnmark, og opplyser at de fortsatt vil ha kontroller utover kvelden.

Like før klokken 17 andre påskedag, er påsken oppsummert slik i landets tre nordligste fylker:

Antall forenklede forelegg: 320 – de aller fleste for fart

Antall gebyrer: 35 – manglende beltebruk

Antall beslag på grunn av fart: 9

Rusførere: 2

– God adferd

Samtidig sier Marthinsen at de fleste bilister likevel ter seg ordentlig i trafikken:

– Selv om for mange har holdt for høy hastighet, føler jeg det riktig å berømme de aller fleste veifarende for en adferd det står respekt av, sier han.