Uønsket yngel i elvene i Finnmark

Det er funnet store menger med yngel fra svartelistet laks i elevene i Finnmark, melder fylkesmannens avdeling for miljø og klima. Etter at det var mye pukkellaks på gyteplassene i fjor høst, viser det seg at egg har overlevd og at yngelen nå er på vei ut i sjøen. De som overlever vandringen til havs vil komme tilbake i 2019 for å gyte i elvene i Finnmark.