UNN legger ned 12 døgnplasser

Universitetssykehuset Nord-Norge har beslutte å legge ned 12 døgnplasser for personer med akutte psykiatriske lidelser.

Åsgård sykehus

Åsgård sykehus i Tromsø.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Onsdag besluttet styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) å legge ned Subakutt Sør ved Åsgård i Tromsø.

Subakutt Sør er en sengepost med 12 døgnplasser som tilbyr hjelp til psykiatriske pasienter som er for friske for akuttmottaket, men for syke til å klare seg selv.

– Skal ivaretas

UNN skal i år skal spare til sammen 30 millioner kroner. Tolv av disse skal spares inn i psykiatrien. Dermed blir døgnplassene gjort om til dagplasser.

– Pasienter som berøres av endringer skal ivaretas ved å styrke en annen sengepost og styrke andre deler av psykiatrien, spesielt de distriktspsykiatriske sentrene (DPS), heter det i en pressemelding fra UNN.

– Frykter for unges liv

Vidje Hansen

Vidje Hansen, professor i psykiatri ved UNN.

Foto: UNN

Tidligere denne uken sa psykiatriprofessor Vidje Hansen til NRK at han mener det er direkte uansvarlig å legge ned avdelingen.

– Det kan føre til flere selvmord blant unge mennesker, sa Hansen, som mener det ikke finnes et tilsvarende tilbud til unge psykiatriske pasienter.

– Et slikt tilbud finnes ikke ved distriktspsykiatriske sentrene som er ment til å ta over ansvaret for disse pasientene på sikt.