Hopp til innhold

Unik studie fra UNN: Lav forekomst av skadelige antistoffer hos AstraZeneca-vaksinerte

Universitetssykehuset Nord-Norge har tatt blodprøve av i underkant 500 tilfeldig utvalgt ansatte som har fått AstraZeneca-vaksinen. Nå er resultatene i studien klare.

Teamet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi ved UNN Tromsø har sammen med Sykehuset Østfold utført den unike studien på AstraZeneca-vaksinen.

Teamet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi ved UNN Tromsø har sammen med Sykehuset Østfold utført den unike studien på AstraZeneca-vaksinen.

Foto: UNN

Nå er forskningsresultatet av blodplate-forskningen på Universitetssykehuset Nord-Norge klart. Resultatene er publisert i det medisinske tidsskriftet «Journal of Thrombosis and Haemostasis».

Den fastslår at forekomsten av skadelige antistoffer etter første dose av AstraZeneca-vaksinen er lav.

– Det er betryggende at ingen av helsearbeiderne i vår studie hadde høye nivå av slike antistoffer, sier overlege Ingvild Hausberg Sørvoll.

Sammen med Sykehuset Østfold har de tatt blodprøver av omtrent 500 ansatte som hadde fått sin første dose med AstraZeneca-vaksinen.

Bruk av vaksinen ble satt på vent i Norge og flere andre land i mars, fordi folk har fått sjeldne bivirkninger som blodpropper og dødsfall etter vaksinering.

Oslo universitetssykehus (OUS) har påvist en sammenheng mellom AstraZenecas vaksine mot covid-19 og alvorlig blodpropp, lave blodplater og blødninger. Studien baserer seg på de fem norske helsearbeiderne som ble alvorlig syke av vaksinen.

I tillegg viser en undersøkelse fra FHI at folk som har tatt AstraZeneca-vaksinen oftere får blåmerker, neseblod og blødning fra tannkjøttet enn folk som har fått andre vaksiner.

Studiene fra OUS og UNN vil få betydning for avgjørelsen om Norge ved FHI skal gjeninnføre vaksinering med AstraZeneca eller ikke.

– Betryggende

– Vi ønsket å finne ut om det er vanlig å danne blodplateaktiverende antistoffer etter vaksinen, og finne ut om slike antistoffer også finnes hos dem som ikke er blitt alvorlig syke, sier Østvoll.

I studien ble graden av bivirkninger, forekomst av lave blodplatetall og antistoffer undersøkt. Rundt 60 prosent av studiedeltakerne hadde til dels kraftige bivirkninger etter vaksinen. De hadde imidlertid ingen skadelige, blodplateaktiverende antistoffer.

Laboratoriet i Tromsø var raskt i gang med å undersøke forekomsten av slike antistoffer etter vaksinasjon.

Laboratoriet i Tromsø var raskt i gang med å undersøke forekomsten av antistoffer etter vaksinasjon.

Foto: UNN

En studie hvor man ser på forekomsten av slike antistoffer hos vaksinerte uten alvorlig sykdom, har så langt ikke blitt rapportert internasjonalt. Informasjonen er derfor etterspurt i medisinske fagmiljøer verden over.

Steinar Madsen er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Han mener studien er betryggende.

Steinar Madsen

Steinar Madsen, fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Foto: Knut-Øyvind Hagen

– Den er betryggende på den måten at den viser at det er veldig få av dem som tar denne vaksinen som får antistoffer. Det er et positivt funn, sier Madsen.

Han påpeker at dette betyr at det er noe man ikke vet om dem som får de veldig sjeldne og alvorlige reaksjonene av AstraZeneca.

– Vi vet hva som skjer når reaksjonen først setter i gang, men vi vet ikke hva det er som får den til å starte, sier Madsen.

Ekspertutvalg

Fagfolk over hele verden jobber for å finne ut hva som kan være utfordrende med denne typen vaksiner. Det er blant annet satt ned et ekspertutvalg med medlemmer fra inn- og utland, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Ekspertutvalget får i oppdrag å se på konsekvensene av å bruke eller ikke bruke disse vaksinene i vaksinasjonsprogrammet.

Utvalget skal gi regjeringa en anbefaling om hvordan virusvektorvaksiner som det europeiske legemiddelbyrået EMA har godkjent bør brukes i Norge. Fristen er 10. mai.

Overlege Ingvild Sørvoll ved forskergruppen hos UNN i Tromsø er med i ekspertutvalget. De skal ha møte om funnene onsdag kveld.

Sørvoll påpeker at studien ikke er stor nok til å beregne faktisk forekomst av antistoffer hos dem som er vaksinert med AstraZeneca.

Overlege ved UNN, Ingvild Hausberg Sørvoll.

Overlege Ingvild Hausberg Sørvoll.

Foto: UNN

– Dataene våre gir grunnlag for å si at dannelse av slike skadelige antistoffer etter vaksinering er sjelden, sier hun.

Flere land dropper vaksinen

EUs legemiddelbyrå EMA har avdekket 287 tilfeller av slike alvorlige bivirkninger blant AstraZeneca-vaksinerte, ifølge NTB.

I Norge har FHI bestemt at de som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen får tilbud om en annen koronavaksine som dose 2.

Det samme gjelder danskene, skriver NTB. Danmark var det første landet i Europa som suspenderte vaksinen på grunn av alvorlige bivirkninger. 150.000 dansker har fått den første dosen med AstraZenecas vaksinen, opplyser Sundhedsstyrelsen.

Så langt har 429.000 personer i Sverige fått vaksinen som er utviklet av AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford.

Fire personer i Sverige har per 21. april fått den sjeldne kombinasjonen av blodpropp og lavt blodplatenivå. Folkhälsomyndigheten anbefaler at den kun gis til personer over 65 år.