Hopp til innhold

– Må lære mer for å ta best mulig vare på alvorlig skadde pasienter

Det mener en gruppe fagfolk som har sett på drifta ved traumesentret ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

UNN
Foto: Tom Benjaminsen / NTB scanpix

I en rapport skriver de at ansvarlig helsepersonell mangler kunnskap som gir de alvorlig skadde pasientene den best mulige behandlingen. Videre skriver de at UNN ikke har en tydelig organisering av traumesentret.

Kristian Bartnes

Kristian Bartnes, leder traumekomiteen på UNN

Foto: Petter Strøm / NRK

– Rapporten må ses i sammenheng med det arbeidet som pågår i hele landet, og som skal ende opp i en nasjonal traumeplan, sier Kristian Bartnes, klinikksjef for Hjerte- og lungeklinikken.

Han leder også traumekomiteen på UNN.

Strenge krav til kunnskap

Det er fagfolk som selv jobber ved traumesentre andre steder i landet som har laget rapporten. De viser også til at universitetssykehuset har lavere krav til egne traumeledere enn til lokalsykehus ellers i Helse Nord.

– Vi har et langsiktig arbeid for å bedre traumesentret. Det ene er at vi skal øke kunnskapen hos leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Det andre er kvalitetssikring og det tredje er en enda bedre organisering, sier Bartnes.

– Er du enig i den kritikken som kommer fram i rapporten?

– Først og fremst må vi se på rapporten som et konstruktivt bidrag fra et en tverrfaglige gruppe kolleger. En del momenter er jeg uenig i og kan ikke stille meg bak, sier Kristian Bartnes.