UNN får kritikk for dårlig kommunikasjon

Dårlig informasjon og manglende kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter preger de fleste klagene på behandling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

UNN kritiseres for dårlig informasjon.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

– Et eksempel er en pasient som ble undersøkt på UNN for smerter i magen. Han skulle inn til ny kontroll i september, og kontaktet derfor ikke legen i mellomtiden selv om smertene ble verre. Da han ennå ikke hadde fått innkalling i oktober kontaktet han UNN og fikk høre at han var strøket fra listene. Da ventet en ny runde med henvisning og til slutt kom det fram at smertene hadde utviklet seg til en kreftsvulst som må opereres ut, forteller pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan.

I årsrapporten han har lagt fram for UNN, kommer det fram at pasienter kan risikere å måtte gå gjennom en mye mer omfattende behandling enn nødvendig på grunn av dårlig kommunikasjon på sykehuset.

– Det er få tilfeller, men vi har dessverre saker der en tilstand har blitt umulig å operere på grunn av manglende informasjon eller vi har fått for tidlige dødsfall, sier Ryan.

Avfeier smerter

Når kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient ikke fungerer som den skal, og pasienten ikke får nødvendig informasjon, blir det vanskelig for pasienten å ivareta sine rettigheter.

– Info fra helsepersonell er avgjørende for at pasienten skal kunne forholde seg til den behandlingen han får. Helsepersonell må også lytte til pasienten, sier Ryan.

Han forteller at spesielt blant eldre pasienter hender det at smerter blir avfeid som depresjon eller del av et tidligere sykdomsbilde, når det senere vi ser seg å være alvorlig sykdom, som kreft.

Ryan mener pasientene må være flinke til å spørre hva det betyr å vente. De må spørre om de har rett til helsehjelp og be om dokumentasjon på behandlingen og prøvene de har tatt.

Kan endre rutiner

Det er også mye sykehuset bør gjøre annerledes.

– Sykehuset bør tilby alle pasienter kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar. Har pasientene et langt løp med behandling, bør det oppnevnes en pasientkoordinator. Informasjon må gå inn som en naturlig del av jobben, sier Ryan.

Dårlig kommunikasjon mellom avdelingene på sykehuset var også noe som ble trukket fram i rapporten.

– Mange av de mer alvorlige sakene vi får handler om alvorlig syke pasienter som må forholde seg til flere avdelinger. Det finnes ingen felles stemme som snakker med dem. Kommunikasjonen mellom avdelingene er også for dårlig. Prøvesvar kan kommet bort og avtaler om behandling overføres ikke far en avdeling til den neste, sier Ryan.

Leder Einar Bugge i kvalitetsutvalget til UNN sier de tar rapporten på alvor.

– Vi jobber nå med å lage et bedre pasientforløp, der vi får sammenhengende og gode prosesser fra pasienten kommer inn i en enhet, til de kommer ut i en annen ferdig behandlet, sier Bugge.