UNN får kritikk av Helsetilsynet

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) får blant annet kritikk for mangelfull kontroll med reagensrør og utstyr.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Tilsynet avdekket av UNN har mangelfull kontroll med reagensrør og utstyr, og at man dermed ikke kan vurdere om bein og stamceller bevarer rett kvalitet.

Lederen for tilsynet, Tone Blørstad, sier at det ikke er noen grunn til å mistenke at dette har gått ut over noen pasienter.

Tilsynsbesøk ble gjennomført i midten av mars og omfattet befaring og stikkprøver knyttet til håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning, høsting av autologe stamceller og testing av donorer av celler og vev.

– Avvikene i rapporten fra Helsetilsynet er registrert, og det jobbes nå med aktuelle tiltak i forhold til avvikene, får NRK opplyst fra UNN.

Dette er noe av det som ble avdekket under tilsynet:

  • Laboratoriemedisin, Blodbank utfører høsting, oppbevaring og reinfusjon av stamceller ved pasientbehandling med autolog stamcellestøtte. Stamcellene oppbevares i nitrogenfryser (gassfase) på blodbanken. I tillegg oppbevarer IVF- enheten sæd fra kreftpasienter i samme fryser, men det foreligger ingen avtale eller prosedyre som fastsetter retningslinjer for felles oppbevaring av ulike typer humant materiale.
  • Ved Laboratoriemedisin, Blodbank tilsettes dimetylsulfoksid (DMSO) til høstede enheter stamceller før frysing. Flaskene med DMSO er merket med oppbevaringstemperatur + 20 til + 30 ºC, men oppbevaringstemperaturen kontrolleres eller overvåkes ikke. Under tilsynsbesøket ble temperaturen tilfeldig målt til + 20,5 ºC i forbindelse med annen bruk av rommet.
  • Ortopedi og plastikkirurgisk avdeling, Beinbanken har ikke sporbarhet til boksene som benyttes ved oppbevaring av beinvev i fryser. Prosedyren OR 4 Beinbank Høsting av bein ble revidert etter forrige tilsyn (2012) og beskriver at klistrelapp med ID-sporing for boksene skal limes på boksen, i donorjournalen og i mottakerjournalen. Merking av boks og journaler med sporbarhetsinformasjon for beinboksen utføres ikke i praksis.

Les hele tilsynsrapporten her.