Skal trene seg friske i arbeidstida

Tromsø kommune med nytt, unikt prosjekt. Vil ha de ansatte opp av kontorstolen for å få sykefraværet til å gå ned.

Trening

De ansatte i kommunen får blant annet tilbud om trening.

Foto: Petter Strøm / NRK

Anne Berit Figenschau

Anne Berit Figenschau er byråd for finans i Tromsø.

Foto: Kim Kr. Nordli

– Vi tror at det å ta en halv time eller en time i ny og ne til å sette søkelyset på livsstil, mestring og trening, vil vi få mye igjen for, sier byråd for finans, Anne Berit Figenschau.

I Tromsø kommune har de gjennom de siste årene hatt et urovekkende høyt sykefravær, opp mot ti prosent i gjennomsnitt.

Ved å øke kunnskapen og styrke den fysiske og psykiske helsa regner kommunen med å beholde flere i jobb hver dag og sånn sett få mange ganger igjen det prosjektet koster.

– Vi skal kartlegge hvordan de ansatte opplever egen helse, og så skal vi gjøre noen tiltak for å se om de opplever mer mestring og arbeidsglede etter dette, sier Anne Grete Hansen, prosjektleder hos Tromsø kommune.

Vil ha ned sykefraværet

Til tross for at kommunen har vært en «inkluderende arbeidsliv»-bedrift i 13 år, har de ikke fått ned sykefraværet nok.

– Forskninger viser at 70 prosent av sykefraværet vil være på grunn av livsstilssykdommer i 2020. Det ønsker vi å forebygge med dette, sier Hansen.

I løpet av de neste to årene skal 2500 ansatte følges opp ved å kartlegge helseproblemer, få tilrettelagt fysisk trening og tilbud om kurs om kosthold. Alt i løpet av arbeidstida.

Hansen forteller at det er ansatte fra hele kommunen som får tilbud om å være med i prosjektet, ikke bare ansatte i enhetene med høyest sykefravær.

– Vi vil nå et tverrsnitt av de ansatte, både de med lavt og høyt fravær, aktive og passive, sier Hansen.

Hverdagsaktivitet

hilde sandvoll, anne grete hansen

Hilde Sandvoll, leder på Stamina og Anne Grete Hansen i Tromsø kommune har ansvar for det unike prosjektet.

Foto: Torill Ustad Stav / NRK

Det er treningssenteret Stamina som skal gjennomføre prosjektet. De starter med å gjennomføre en kartlegging av helsen til de ansatte, og en elektronisk kartlegging, der de ansatte selv forteller hvordan de opplever sin egen helse.

Her svarer de ansatte blant annet på spørsmål om fysisk og mental helse, kosthold, alkohol- og tobakksforbruk og trivsel på jobb.

– Over seks måneder vil vi ha fokus på fysisk aktivitet, mestring, glede og samhandling. Trening handler ikke bare om å få opp pulsen og bli svett, men om å få opp hverdagsaktiviteten, sier Hilde Sandvoll, daglig leder på Stamina.

Det er vekt på at alle kan være med, og ansatte på treningssenteret drar både ut på avdelingene i kommunen og får deltakerne ned til treningssenteret.

– Vi har også egne grupper for dem med utfordringer med skader i muskler og skjelett og dem som trenger en livsstilsendring, sier Sandvoll.

Millionprosjekt

Hun sier at hun ikke kjenner til tilsvarende prosjekt i lignende omfang i andre norske bedrifter.

– Ære være kommunen som gjør denne storstilte satsingen på sine medarbeidere. Det er flott å få lov til å være leverandør i prosjektet, sier Sandvoll.

Mot slutten av prosjektet skal deltagerne igjen kartlegges av Stamina. I tillegg håper Hansen på å se resultater gjennom nedgang i sykefraværet.

– Vi har også knyttet til oss UiT som skal gjennomføre en spørreundersøkelse i forkant og etterkant, og skrive om resultatet, sier hun.

Prosjektet koster flere millioner kroner å gjennomføre, men Hansen mener det vil lønne seg.

– Om vi øker nærværet og får ansatte som opplever arbeidsglede, gjør det noe med tjenesten vi tilbyr.

Nyheter fra Troms og Finnmark