Hopp til innhold

Unike satellittbilder viser ekstremt mye juni-snø

– Bildene våre viser ekstremt mye snø, opp til det femdobbelte av normalen, sier seniorforsker Eirik Malnes.

Unike satelittbilder

I hele Norge er det rekordmye snø i fjellene, viser unike satellittbilder.

Foto: http://www.globesar.com

Det er ekstremt mye snø i fjellene, både i nord og sør. Målinger gjort fra satellitter viser at 23 prosent av landarealene i Sør-Norge fortsatt er dekket av snø, det er nesten fem ganger mere enn normalt i juni. I Nord-Norge er tilsvarende tall 35, mere enn dobbelt av et normalår.

Det er forskningsinstituttet NORUT i Tromsø som ved daglig satelittfjernmåling dokumenterer at nesten en firedel av landarealene i sør og en tredel i nord fortsatt er snødekket. Målingene er gjort fortløpende siden år 2000. I gjennomsnitt er snødekningsprosenten 5 prosent i sør og 10 i nord midt i juni.

snømengde Troms

Dette satellittbildet viser hvor mye snø det er i Troms juni 2015.

Foto: http://www.globesar.com

Ekstremt mye snø

Seniorforsker Eirik Malnes ved Norut i Tromsø

Seniorforsker Eirik Malnes ved NORUT i Tromsø.

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Seniorforsker Eirik Malnes ved NORUT i Tromsø analyserer dataene fra satellittene, og er ikke i tvil:

– Bildene våre viser ekstremt mye snø, opp til det femdobbelte av normalen.

Han viser spesielt til forholdene i Sør-Norge og langs grensa til Sverige, og betegner snøforholdene som ekstreme, årstida tatt i betraktning.

I Troms er 35 prosent av arealet fortsatt hvitt. Også det er oppsiktsvekkende tatt i betraktning at det i et normalår er om lag 10–15 prosent av landarealene som har snødekke på dette tidspunktet.

– I år er det mer snø i juni enn rekordåret 2000, sier Malnes.

sørnorge satelitt snømengde

Også sør i Norge er det rekordmye snø, viser dette satellittbildet.

Foto: http://www.globesar.com

Kan bli flom

Eirik Malnes synes som forsker dette er en spennende utvikling, og han registrerer endringer fra dag til dag.

– Jeg er ikke "flomekspert", men skjønner jo at et plutselig væromslag til varme og eventuelt regn vil skape stor flomfare, både i sør og nord, sier han.

Forklaringen er klimaendringer, med mye nedbør i vinter og uvanlig kald vår.

– Vi får mere av alt, større og hyppigere omskiftninger av all slags vær. Mindre forutsigbarhet og mere overraskelser.

Se de store snømengdene:

Store snømengder i fjellene over hele landet