UNICEF om barneekteskap

– I forhold hvor de som er gift ikke er altfor unge, er relativt jevnaldrende, er i en helt frivillig og noenlunde likeverdig relasjon og kanskje har felles barn, kan det i noen tilfeller være til det beste for barnet at vi ikke strikt følger loven, sier Merete Agerbak-Jensen i UNICEF Norge til Vårt Land. Samtidig understreker hun at barneekteskap i utgangspunktet er helt uakseptabelt.