Unge voksne er mer positive til oppdrett enn de eldre

På lik linje med mange andre unge i Troms og Finnmark ser Ingunn (22) og Terje (28) store muligheter i oppdrettsnæringen. De eldre er litt mer skeptiske.

Ingunn Solheim Johnsen og Terje Hansson

Fiskeristudentene Ingunn Solheim Johnsen (22) og Terje Hansson (28) ser en framtid i oppdrettsnæringa.

Foto: Linn Blomkvist

– Det er en utrolig spennende næring i stor vekst, sier Terje Hansson.

– Det kommer til å skje en spennende utvikling som vi vil være med på, sier Ingunn Solheim Johnsen.

De har nettopp fullført en bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og de tror arbeidsmulighetene deres ligger i oppdrettsnæringa.

En ny undersøkelse utført for NRK i Troms og Finnmark viser at de mellom 18 og 29 år er mer positive til oppdrettsnæringa enn hva de eldre aldersgruppene er.

Holdning til oppdrett i Nord-Norge

Holdning til oppdrett

18-29 år

30-44 år

45-64 år

+65 år

Totalt

Det er passe i dag

36,9

29,6

35,6

31,1

33,5

Bør åpnes for flere oppdrettsanlegg

27,3

18,8

21,4

21,3

22

Antall anlegg bør reduseres

18,5

36,9

34,9

35,2

32,1

Vet ikke

17,3

14,6

8,2

12,4

12,5

Tallene er i prosent.

Dette er en stor kontrast til resultatene fra en undersøkelse i Finnmark fra 2015, der 49 prosent i samme aldersgruppe var positive til næringa.

Flere arbeidsmuligheter

Ingunn Solheim Johnsen og Terje Hansson merker at interessen for havbruk blant de unge øker. Blant annet har søker stadig flere seg til utdanning innen fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT, og karaktersnittet for å komme seg inn på studiet har økt.

Selv har Solheim Johnsen fått en fot inn i oppdrettsnæringa denne sommeren som røkter hos Lerøy Aurora på Kvaløya utenfor Tromsø.

– Oppdrettsnæringen er mer attraktiv enn fiskerinæringa på grunn av jobbmulighetene, og det skjer en større utvikling i næringa, sier hun.

Merker økningen

Konsernsjef for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen, bekrefter utviklingen.

– Vi ser en veldig stor økning i søkermassen til alle studieretninger innenfor havbruk. Mange henvender seg direkte til selskaper for å komme innenfor næringa og finne karrieremuligheter, sier han.

– Ikke overrasket

Magnus Strømseth fra Natur og Ungdom er skuffet, men ikke overrasket over tallene.

– Jeg tror man ofte ser på oppdrettsnæringa som en næring som gir mye verdiskaping, og man ser den i nesten alle lokalsamfunn og tenker på den som en viktig del av samfunnet. Sånn sett overrasker det meg ikke, sier han.

Magnus Strømseth

Magnus Strømseth fra Natur og Ungdom i Troms.

Foto: Linn Blomkvist

Men samtidig trodde Strømseth at deres budskap hadde kommet tydelig fram blant folk.

– Jeg trodde at man hadde klart å formidle tydeligere de problemene oppdrettsnæringa fører med seg. Det kan jo være at mange er klar over miljøproblemene, men at de velger å ikke vektlegge det så tungt, sier Strømseth.