Hopp til innhold

Ungdom dømt for grov mishandling av 13-åring. Festet tau rundt halsen og ba han si han var homofil

Retten anser tiltaltes adferd som «helt klart moralsk forkastelig».

Trondenes tingrett har nylig behandlet en sak der en ung gutt ble grovt mishandlet, først av fire gutter, og deretter på nytt av tre av de samme guttene.

NRK har fått rettsdokumentet, som tar for seg forholdene som skjedde sommeren 2017.

Aktor la ned påstand om 120 dagers fengsel for hovedpersonen bak handlingene, men i retten falt dommen på 90 dager, samt at domfelte skal betale oppreisning til den fornærmede på 50 000 kroner.

Dommen kan gjøres betinget med en prøvetid på to år, dersom gutten får ungdomsoppfølging. Domfelte var 15 år da hendelsene skjedde.

Det var Harstad Tidende som først omtalte saken.

Festet tau rundt halsen

Juni 2017 tok fire mindreårige gutter med seg den fornærmede 13-åringen med seg til en gapahuk, der de hadde brent guttens navn inn i treverket. Fra gapahuken hang de opp et tau, som de festet rundt halsen til gutten.

Guttene hadde med seg kniv og lighter, som ble viftet med opp mot ansiktet til gutten, før de prøvde å brenne og skjære av tauet. Deretter skal de ha slått til gutten, og truet med å drepe ham.

Mens dette foregikk sa guttene at 13-åringen måtte innrømme at han var homofil.

Under rettssaken fortalte den nå domfelte 16-åringen, at hendelsene var ment som en spøk. Fornærmede har forklart at han ble redd, og at han ikke opplevde hendelsen som en spøk.

Sperret inne med avføring

Den andre hendelsen skjedde to måneder senere. Tre av de fire guttene som utførte hendelsene i gapahuken, tok med 13-åringen inn i en vanntank og sperret ham inne. Deretter urinerte de gjennom et lite hull i vanntanken.

En av guttene kastet også inn avføring.

Guttene filmet deler av denne hendelsen. Den domfelte forklarte i retten at dette var for å kunne se reaksjonen til den fornærmede når de avslørte det de anså som en spøk.

Erkjenner ikke straffskyld

Den domfelte og den fornærmede har i all hovedsak samstemte forklaringer om at fornærmede ble tvunget til å si at han var homofil, hendelsen i gapahuken samt urineringen. Domfelte har innrømt forholdene han var siktet for, men har ikke erkjent straffskyld.

Under rettens vurdering kommer det frem at:

Retten anser tiltaltes adferd som helt klart moralsk forkastelig. Adferden ble utvist i to situasjoner der fornærmede ved den første hendelsen hadde en hengeløkke rundt halsen og i den andre situasjonen var innelåst i en vanntank. Både de objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylt.

Tingrettsdommer Audhild Ulvang

Tiltalte dømmes for overtredelse av straffeloven § 264 jf. § 263, overtredelse av straffeloven § 254 samt overtredelse av straffeloven §266 (se faktaboks).

Dommen er enstemmig.

I rettsdokumentet kommer det frem at den domfelte tidligere er dømt for ulovlig bevæpning på offentlig sted, samt trusler.

NRK har foreløpig ikke fått kontakt med domfeltes advokat.