Ali (11) er uerstattelig for Wikipedia

Ingen har redigert flere artikler på samisk Wikipedia enn 11 år gamle Ali Ylikoski. – Han er viktig for det samiske språket, sier professor.

Ali Ylikoski

Ali Ylikoski (11) har skrevet og redigert i overkant av 2.000 artikler på samisk Wikipedia.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

– Jeg aleine har godt over halvparten av endringene i samisk Wikipedia, sier Ali Ylikoski.

Den finske 11-åringen er bosatt i Tromsø. På fritiden har han skrevet og redigert rundt 2.000 artikler på samisk Wikipedia.

Interessen startet da han og familien flyttet fra Finland til Kautokeino i 2011. Da hadde Ali akkurat lært seg hvordan Wikipedia fungerte. I Kautokeino lærte han både samisk og norsk – og arbeidet på Wikipedia ble en ekstra hjelp for å lære det samiske språket.

Ali Ylikoski (11) har skrevet og redigert i overkant av 2.000 artikler på samisk Wikipedia.

Viktig for språket

– For utviklingen av det nordsamiske språket er Ali viktig. Han gjøre det mulig for dem som har nordsamisk som morsmål å bruke Wikipedia. Uten Ali og et par andre ville vi ikke hatt et samisk Wikipedia, sier Trond Trosterud, styremedlem i Wikimedia Norge, og professor i samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø.

Mens Wikipedia på norsk bokmål har 420.000 artikler, fins det bare 7.600 på nordsamisk. Trosterud oppfordrer derfor flere til å skrive artikler på samisk – som han selv gjør.

– Den samiske Wikipedia er snart stor nok, men dessverre er mange av artiklene for korte, og det er for få artikler om sentrale emner, sier Trosterud.

Både Ali Ylikoski og Trond Trosterud mener at oppslagssiden kan være viktig for å ivareta samisk språk.

– Vi vet at Wikipedia er den viktigste inngangsporten til å finne kilder og bakgrunn for dem som skal lære skrive artikler og oppgaver. Det er viktig for språkutviklinga, mener Trosterud.

Trapper ned

Ali er administrator på Wikipedia, noe som gir han litt flere rettigheter enn skribenter. Wikimedia kjenner ikke til andre så unge administratorer.

Men etter at Ylikoski flyttet til Tromsø før jul har han ikke brukt like mange timer på Wikipedia. I dag bruke Ali mer tid på norske Donald Duck-sider på internett enn på oppslagssiden.

– Enkelt og greit fordi jeg begynte å skjønne at det ikke er mulig å lage samisk Wikipedia så veldig bra. Det er dårlig kvalitet på artiklene fordi det er så få skribenter, sier 11-åringen.

– Men jeg kommer aldri til å slutte å skrive på Wikipedia.