Troms fylkestrafikk forventer et underskudd på 80 millioner

Det kan gå ut over undervisnings- og kulturtilbudet.

Buss

Busstilbudet i Tromsø kan bli rammet av den dårlige økonomien i fylket.

Foto: NRK

Mandag presenterte Troms fylkestrafikk et underskudd på 40,5 millioner kroner.

Underskuddet kan få konsekvenser for de reisende. Terje Olsen, fylkesråd for samferdsel i Troms, forteller at prisene på kollektivtransport kan bli økt.

Også reduksjoner i tilbudet kan være aktuelt.

Nå viser det seg at underskuddet er mye større enn først antatt.

Medregnet underskuddet fra 2011 på 18 millioner, og et forventet underskudd i 2013 på 20 millioner, betyr det at underskuddet fort kan ende opp mot 80 millioner kroner.

Kutt i kultur og undervisning

– Jeg aner ikke hvordan vi skal hente inn dette. Det er snakk om enorme beløp, sier Ole M. Johansen, sier leder i samferdsels- og miljøkomiteen i Troms fylkesting.

– Vi må se på bemanningen på fylkeshuset, vi må se på alle andre sektorer, vi må se på undervisning, vi må se på kultur. Vi må rett og slett snu på hver stein og ikke la det gå ut over samferdselstilbudet i enhver sammenheng, fortsetter han.

Vurderingsfase

Terje Olsen forteller at fylkeskommunen nå vurderer hva de skal gjøre for å løse floken.

– Vi må se på behovet de enkelte rutene har, og bruken av dem. Men vi skal også ta det hensynet at det kollektive tilbudet skal eksistere, sier Olsen.

De skal også se på hvordan de eventuelt kan øke billettprisene.

– Trafikken øker, så i den måten vil billettinntektene være et element vi må se på.

Terje Olsen

Terje Olsen er rådvill i forhold til hvordan han skal løse den økonomiske utfordringen.

Foto: Trygve Andreassen