Går mot underskudd for Troms fylkestrafikk

Økonomien til Troms fylkestrafikk har forverret seg de siste månedene, og det går mot ett nytt år med underskudd for selskapet.

Hurtigbåter

Troms fylkestrafikk har ansvaret for kollektivtrafikken i fylket, deriblant hurtigbåtene.

Foto: Petter Strøm / NRK

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo.

Foto: Lars Åke Andersen

Det viser den ferskeste kvartalsrapporten fra selskapet som har ansvaret for kollektivtrafikken i Troms. Selskapet har helle ringen plan for hvordan de skal spare penger, slik eierne Troms fylkeskommune har bedt om.

– Vi er ikke fornøyd med at man ser ut til å gå med underskudd i år med seks og en halv millioner. Dette til tross for at de fikk tilført betydelige midler fra i fjor til i år, sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo.

Når selskapet går med underskudd, klarer de heller ikke å levere det overskuddet på fem millioner som var forventet.

Prestbakmo etterlyser en forklaring på hvorfor selskapet ikke klarer å holde på den gode utviklingen fra første kvartal, der den økonomiske situasjonen ser grei ut.

– Man må vise til tiltak som peker i riktig retning. Det er fylkestingets bestilling, og jeg er over hode ikke tilfreds med den situasjonen som beskrives i andre kvartalsrapport, sier fylkesråden.

Også i fjor gikk det fylkeskommunalt eide selskapet med kraftig underskudd.

Styreleder Toini Løvseth i Troms fylkestrafikk forstår at fylkesråden er misfornøyd, Men hun sier at styret jobber med tiltak for å komme i balanse, og beklager at dette er blitt sendt over til fylkesråden. Den viktigste årsaken til underskudd er svikt i billettinntektene.