Ulykkene ingen vil rapportere

Mange melder ikke fra om snøskuterulykker. Politiet tror det skyldes ulovlig kjøring. Derfor vil et ulykkesregister være nesten umulig å etablere.

Vebjørn H. Olsen kjører snøskuter i terrenget

Vebjørn Olsen fra Alta er glad i kjøre snøskuter. Etter å ha mistet kompisen i en snøskuterulykke, sier han selv at han nå kjører langt mer forsiktig enn han gjorde tidligere.

Foto: @kimkong90

Hvert år dør det folk i forbindelse med snøskuterkjøring i Norge. I tillegg er det mange som skader seg.

Men hvor mange som omkommer, og hvor mange som skader seg, det finnes det ingen statistikk på. Det er ingen som har overblikk over situasjonen.

– Vi tror det er en underrapportering av snøskuterulykker, sier konstituert leder for reinpolitiet i Finnmark, Håvard Martinsen.

– Grunnen til at det er en del ulykker som ikke blir rapportert til politiet er at det er straffbare forhold som har skjedd i forkant av ulykka. Enten at personen har kjørt i beruset tilstand, at man har kjørt utenfor lovlig løype, eller at det ligger noe annet bak, sier Martinsen.

Innsatsleder i politiet Håvard Martinsen

Konstituert leder for reinpolitiet i Finnmark, Håvard Martinsen, sier han opplever at snøskuterkontroller virker preventivt. – Straks vi sender en patrulje inn i et hyttefelt, så går det veldig kort tid, så roer trafikken seg.

Foto: Marte Lindi / NRK

– Lek med livet

Vebjørn Olsen fra Alta innrømmer at han var i overkant glad i fart og spenning da han satt på snøskutersetet som ung voksen.

– Det var lek med livet. Det var uvitenhet på mange måter, sier han.

Da han opplevde å miste kameraten sin i en snøskuterulykke for fem år siden, fikk han en vekker.

– Nå har jeg satt meg mer inn i hvilke farlige situasjoner jeg kan komme opp i. Jeg har blitt tobarnsfar, og det er veldig viktig for meg at jeg føler meg trygg på fjellet, sier Olsen.

Vebjørn H. Olsen leker seg med snøskuteren ute i terrenget

Finnmark er det fylket i landet med desidert flest snøskutere per innbygger. Det er også her det er flest snøskuterulykker, viser en fersk studie. Men om det blir færre eller flere ulykker er det ingen som vet.

Foto: @kimkong90

Forsker og lege Torben Wisborg har sammen med to forskerkollegaer kartlagt antall dødsfall og ulykker i forbindelse med snøskuterkjøring 2013 og 2014, og funnene ble denne uka publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening.

For å finne tallene måtte de kontakte alle politidistriktene og sykehusene i Nord-Norge.

Det var et tidkrevende arbeid, og ingen vet om ting har blitt bedre eller verre på dette området de siste fem årene.

– Vi ønsker å gjøre politikerne oppmerksomme på at her er det en gråsone. Her er det et felt vi ikke har oversikt over. Så håper vi at de agerer på det, sier Wisborg.

Torben Wisborg

Et helt forskerteam brukte to år på å få oversikt over snøskuterulykker i Nord-Norge. Forsker og lege Torben Wisborg mener en god statistikk kan være forebyggende.

Foto: Tor Even Mathisen / Tor Even Mathisen

– Må få på plass et rapporteringssystem

Folk er ikke pliktige å melde fra om ulykker på fjell og vidde, slik man må etter veitrafikkulykker. Og når ulykker inntreffer, er det mange som kommer seg til sykehus uten at politiet blir involvert.

Sykehusene er heller ikke pliktig til å melde fra til politiet om disse sakene. Her er den viktigste premisset at folk får hjelp; at de ikke er redde for å oppsøke lege av frykt for at det skal bli en straffesak.

Finnmarkssykehuset opplyser at de rapporterer personskader inn til pasientskaderegisteret, anonymt.

– Vi rapporterer etter et felles minimum datasett, med variabler som ikke er veldig godt spesifisert. Ulykker med snøskutere og ATVer blir ikke så spesifikt registrert som vi hadde ønsket, derved blir også mulighetene for å hente ut detaljerte rapporter tilsvarende dårlig, skriver medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, Harald Sunde, i en epost til NRK.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) mener det er en stor svakhet at ulykkestallene ikke samles i ett register, slik ulykker på veien gjør.

– Her må vi få på plass en tydeliggjøring om at de samme reglene som gjelder all annen trafikk også må gjelde snøskuter og ATV, sier Strifeldt.

Bengt Rune Strifeldt

Stortingsrepresentant fra Frp Bengt Rune Strifeldt mener det bør være samme rapporteringssystem for skader og dødsfall som følge av snøskuterkjøring, som i veitrafikken.

Foto: Presse

– Skader i helger og på natta

Uten statistikk er det også vanskelig å si noe om årsakene til snøskuterulykkene.

– Vi ser at mange av dem som skader seg, skader seg i helgene, i mørket og på nattetid. Det er veldig få skader i Forsvaret og i reindrifta, enda de bruker snøskuter mye, sier Torben Wisborg.

Samtidig er sjefen for reinpolitiet, Håvard Martinsen, usikker på hvor mye en snøskuterstatistikk faktisk ville hjulpet for å hindre nye dødsfall og ulykker.

– Jeg tror ikke de ulykkene som skjer, skyldes at man ikke vet hvordan andre ulykker har skjedd. Jeg tror ulykker skjer fordi man ikke forholder seg til reglene som gjelder, sier Martinsen.

Vebjørn Olsen fra Alta kjører fortsatt mye snøskuter, men sier han passer på å ta forholdsregler med tanke på vær og føre.

Men det var det å miste kompisen som fikk ham til å åpne øynene og endre adferd.

– Nå har jeg lest meg mye opp på skred og deltatt på flere skredkurs. Det er synd at det skulle en ulykke til for at jeg begynte å følge opp dette. Nå drar jeg ikke på fjellet en eneste gang uten skredutstyr, sier Olsen.

Vebjørn H. Olsen

Vebjørn Olsen syns det er ille at det måtte en fatal ulykke til før han fikk øynene opp for hvor viktig det er å ferdes ansvarlig ute på snøskuter.

Foto: @kimkong90