Hopp til innhold

Snøskutertur kom på 74.000 kr: – Dommen skal virke avskrekkende

Straffen for ulovlig kjøring i utmark kan nå bli mye strengere. En fersk dom gir politiet rett til å inndra kjøretøyet som har blitt brukt.

Illustrasjonsbilde av SNO og Politiet på skuter.

Illustrasjonsbilde av SNO og Politiet på skuter.

Foto: Miljødirektoratet

Normalt får man en bot for ulovlig kjøring i den norske utmarka, men en snøskutertur for to år siden kan ha skjerpet straffen man får for slik kjøring.

Det hele skjedde i Midtre Gauldal kommune i Trøndelag.

Mannen i 20-årene hadde verken tillatelse til å kjøre i beiteområdet for tamrein, førerkort eller pliktig kjennemerke på snøskuteren.

I tillegg skal han sammen med sine kamerater ha planlagt å dele på boten om de ble stoppet. Og da han ble forsøkt stoppet, prøvde han å stikke av.

I Trøndelag tingrett ble mannen i 20-årene denne uken dømt til en bot på 24.000 kroner.

Men ikke nok med det.

Retten ga også politiet medhold i å inndra verdien på deler av snøskuteren som ble brukt.

Han må derfor betale 50.000 kroner ekstra til staten. Det er cirka en tredjedel av det snøskuteren koster.

Liten respekt for myndighetene

I Trøndelag tingrett tilsto mannen alt han var tiltalt for. Normalt ville dette gått som en tilståelsesdom, og denne type ulovlig kjøring ville ikke ha medført inndragning, ifølge dommen. Men i Midtre Gauldal er ulovlig snøskuterkjøring et stort problem.

– Begrunnelsen for at man inndrar deler av verdien på skuteren, i tillegg til bot, er at dommen skal gi en tilstrekkelig avskrekkende effekt, sier politiadvokat Amund Sand.

Amund Sand, politiadvokat

Amund Sand, politiadvokat i Trøndelag, sier at respekten for kontrollmyndigheten er svært liten i enkelte skutermiljøer.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

I 2015 åpnet man opp for rekreasjonskjøring i hele landet, noe som inntil da kun hadde vært lov i Troms og Finnmark.

Sand sier at den ulovlige skuterkjøringen i Trøndelag har økt etter den tid, men at det likevel også tidligere var problem med type «lekekjøring» i utfordrende terreng og skråninger.

– Men det som har blitt mer utbredt de siste årene, er den manglende respekten for kontrollmyndighetene, sier politiadvokaten.

Han sier at velstandsøkningen blant folk har ført til flere snøskutere, og at man kan tenke seg at denne formen for ulovlig kjøring kan øke om man ikke setter foten ned i form av høye straffer.

– I Sverige har man områder der man tillater denne type kjøring, men i Norge har vi foreløpig ikke det, sier han.

– Burde man hatt det, for å imøtekomme ungdommen som kanskje synes det er kjedelig å kjøre i 80 km/t langs en strak løype?

– Det kan man kanskje tenke seg, men det er et politisk spørsmål, sier Sand.

Økt fokus på inndragning

– Inndragning av kjøretøy, eller verdien av kjøretøy, har vært benyttet tidligere ved overtredelse av motorferdselsloven, sier Hans Tore Høviskeland.

Han er leder for Økokrims miljøkrimenhet. Politiet har fokus på inndragning, også i slike saker.

– Mange steder er ulovlig kjøring med snøskuter i utmark et stort problem. Det er nødvendig å reagere strengt for å få personen til å avstå fra denne form for straffbar handling.

Det gjøres imidlertid en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om man skal foreta inndragning, i tillegg til en bot.

Hel eller delvis inndragning av kjøretøyets verdi kan bli gjort der man tidligere er tatt for overtredelse av motorferdselsloven, eller den ulovlige kjøringen skjer i nasjonalpark, eller man unnlater å stanse for kontroll, sier Høviskeland.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim

Hans Tore Høviskeland i Økokrim sier at inndragning av kjøretøyets verdi kan skje dersom man har flere lovbrudd oppå hverandre.

Foto: Fotograf Ørnelund AS

Han legger til at det også kan være aktuelt å inndra hel eller delvis verdi av snøskuteren, der man i tillegg til å kjøre ulovlig også begår andre straffbare forhold. Det kan være ulovlig fiske i utmark eller ulovlig jakt ved bruk av snøskuteren.

I 2008 ble det avsatt en lignende dom for ulovlig barmarkskjøring i Øst-Finnmark. Her skal en person ha fått inndratt en feltvogn.

Mot sin hensikt?

På spørsmål til Amund Sand om straffen i Trøndelag kan virke mot sin hensikt, altså at den er så streng at ungdommene gir blaffen, sier han:

– Det er noe man ofte får høre, som en slags innsigelse mot strenge reaksjoner: at nå vil miljøet gå under bakken og bli hardere. Men det er vanskelig å gi noe fasitsvar. Noen vil kanskje reagere slik, men den store massen vil forhåpentligvis forholde seg til at dette er best å la være, fordi konsekvensene er så store.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra mannens forsvarer.

Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen er gått ut.