– Det nærmeste vi kommer politisk likvidering i Finnmark

Det er uklart om Grethe Ernø Johansen kommer tilbake som fylkesråd, etter massiv kritikk fra egen partiledelse.

Det er fortsatt uklart om Grethe Ernø Johansen kommer tilbake som fylkesråd for samferdsel i Finnmark.
Etter massiv kritikk er hun fratatt oppgaver og sykmeldt.
Da hovedutvalget for kultur og samferdsel møttes idag ble striden rundt kompensasjonspenger til Finnmark på nytt diskutert.

Fylkesråd for kultur og samferdsel i Finnmark, Grethe Ernø Johansen (Ap) har fått hard medfart denne uka for en presentasjon hun gjorde i forkant av tildeling av 113 millioner kroner fra regjeringen til Finnmark.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad er ikke sikker på om Grethe Ernø Johansen er fratatt arbeidsoppgavene sine.

Foto: Arnstein Jensen
Hovedutvalget for kultur og samferdsel

Mandag møttes hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylkesting for første gang etter Polarbase-bråket.

Foto: Arnstein Jensen

Mandag møttes hovedutvalget for kultur og samferdsel i Finnmark fylkesting for første gang etter at saken om tildelingen av kompensasjonspenger begynte å rulle.

Bente Haug fra Arbeiderpartiet ledet hovedutvalget for kultur og samferdsel i fraværet av Grethe Ernø Johansen, som er sykmeldt.

Ernø Johansen har fått kritikk for å drive sololøp i forslag til bruk av 113 millioner som regjeringa har gitt til Finnmark.

Pengene skal kompensere for ulempene ved at flere bransjer nå får innført arbeidsgiveravgift.

– Ser ikke at hun er fratatt oppgaver

Haug beskyldte Ernø Johansen for løgn, og partifellene ville ta fra henne det politiske ansvaret i saken.

Nå er imidlertid fylkesordfører Runar Sjåstad ikke sikker på at Ernø Johansen er fratatt oppgaver likevel.

– Nå ser ikke jeg at noen er fratatt oppgaver, men jeg merker meg selvfølgelig den beskjeden fylkestingsgruppa har fått, sier fylkesordfører Runar Sjåstad.

Mandag fikk politikerne høre administrasjonen sin versjon av saksgangen, som endte opp med at en powerpointpresentasjon ble oppfattet som en prioriteringsliste fra fylkeskommunen.

– Etter at du hørte det du hørte på møtet i dag, går du tilbake på noe av de tidligere uttalelsene om at Grethe Ernø Johansen har løyet?

– Jeg har ingen kommentarer til det. Den kommentaren er i forhold til en annen del av saken enn det som ble lagt frem i hovedutvalgsmøte i dag, sier Haug etter møtet.

Powerpointpresentasjon

Slik ser powerpoint-presentasjonen som fylkesråd Grethe Ernø Johansen la fram i møtet med departementet 1. juli i år.

Fylkesordfører Sjåstad tror lederen av utvalget vil komme tilbake.

– Ja, det er helt jeg sikker på. I en eller annen form så kommer Ernø Johansen til å oppta sitt politiske arbeid når hun nå er ferdig med den sykemeldinga, og to ukers planlagt ferie, det er jeg sikker på, sier Sjåstad.

– Ernø Johansen har opinionen

Redaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud kommenterer saken slik:

– Vi ser at det kommer støtteerklæringer og beskyldninger om hverandre i denne saken. Hvem skal vi tro på?

– Nå er det jo mange høyt betrodde personer som har deltatt på møtet med departementet, som støtter Grethe Ernø Johansen sin versjon i at hun rett og slett ikke har kommet med noen prioriteringer. Så, i så måte så ser det ut som, i alle fall i opinionen, at Grethe Ernø Johansen sin versjon har kommet frem, sier Morten Ruud.

– Aldri sett maken

– Men hva er konsekvensen for henne etter det som har skjedd?

– Dette er noe av det nærmeste vi kommer en politisk likvidering i Finnmarks politiske historie. Det har ikke - iallefall som jeg kan huske - vært en maken situasjon noensinne, hvor en høyt betrodd person blir beskyldt for løgn av sin egen partiledelse, og så viser seg i ettertid at det kan stilles sterke spørsmålstegn rundt om det stemmer.

– Men hvorfor skal Finnmark Arbeiderparti ha grunn til å ville kvitte seg med Grethe Ernø Johansen?

– Det har vært misnøye med hennes lederstil og hennes måte å prioritere på. Spesielt fra Altasida, gjennom flere år. Jeg tror det er det vi nå ser et utslag av.

– Hva må Finnmark Arbeiderparti gjøre nå, for å gjenopprette tilliten?

– De har en ryddejobb å gjøre i forhold til Grethe Ernø Johansen, og de har også en jobb å gjøre for å gjenvinne tilliten blant folket i Finnmark. For nå har Finnmark Arbeiderparti fått en skrape i lakken sånn det ser ut nå.

– Vi kan ta selvkritikk

Leder av Finnmark Ap, Ingalill Olsen, var den som fortalte i media at Grethe Ernø Johansen var fratatt sine arbeidsoppgaver etter kompensasjonsmiddelrotet.Hun innrømmer at saken kunne vært håndtert anlerledes.

– Det er selvsagt alltid ubehagelig hvis man er uenig. Så kan man godt diskutere om vi i Arbeiderpartiet kunne ha håndtert saken internt. Men saken og tildelinga er offentlig. Uansett tror jeg kanskje vi kan ta selvkritikk alle sammen på hvordan saken har blitt.

Redaktør i NRK Finnmark kommenterer fylkesrådsaken.

Redaktør i NRK Finnmark Morten Ruud kommenterer saken med den utskjelte fylkesråden Grethe Ernø Johansen.